Poznań pyta, czego pragną kobiety

Poznań to miasto otwarte na mieszkańców, które słucha ich głosu i odpowiada na ich potrzeby. W roku 2018, w wyjątkową, setną rocznicę zyskania przez Polki praw wyborczych, Urząd Miasta zlecił badanie potrzeb i satysfakcji poznanianek. Powstały dokument "Diagnoza potencjału rozwojowego kobiet" zawiera szereg pytań, zmierzających do określenia kim są i czego pragną mieszkanki miasta.

Czego pragną poznanianki? Miasto zleciło badanie, które odpowiada na to pytanie
Czego pragną poznanianki? Miasto zleciło badanie, które odpowiada na to pytanie

Kim jesteś, poznanianko?

Poznań zapytał kobiety o ich preferencje, potrzeby i satysfakcję z życia w mieście. Kobiet w Poznaniu jest więcej niż mężczyzn. Stanowią ponad 53% ludności, a na 100 mężczyzn przypada 114 pań. Najbardziej sfeminizowaną dzielnicą jest Grunwald. Tam na 100 mężczyzn przypada 117 kobiet.

Zawodowo panie realizują się w bardzo wielu branżach, ale najwięcej jest ich w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (ponad 82% wszystkich pracujących to kobiety), w edukacji (70,5%), administracji publicznej (67%), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (63%) i w zakwaterowaniu i gastronomii (62%).

Poznanianki stawiają na kulturę i społeczeństwo

Kobiety są zainteresowane otoczeniem, w którym mieszkają. Chcą, by było one dopasowane do potrzeb rozwojowych i pozwalało na atrakcyjne spędzanie czasu. Z badań wynika, że kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z oferty kulturalnej Poznania. Są też aktywniejsze społecznie. To one widzą większą potrzebę uczestniczenia w działaniach przynoszących korzyści lokalne. Deklarują chęć uczestnictwa w wyborach rad osiedli, głosowania w budżecie obywatelskim i wspierania lokalnych inicjatyw. Stawiają na jedność i wspólnotowość. To nastawienie na współpracę i działanie w kolektywie stanowi według poznanianek podstawę do lepszego rozwoju miasta.

Ponadto respondentki opowiadają się za polityką "zero tolerancji" dla przemocy i naruszających prawo pseudokibiców. Chcą bezpiecznego otoczenia dla siebie i swoich rodzin. Co ciekawe, ankietowane nie uważały polityki równościowej i antydyskryminacyjnej za priorytetowe zadanie Miasta. Być może wpływ na to ma fakt, że nie napotykają na tego typu uciążliwości w życiu codziennym i zawodowym na skalę, która stanowiłaby dla nich znaczący dyskomfort. Niewykluczone też, że względnie niskie poparcie kobiet dla polityki równościowej i antydyskryminacyjnej bierze się z przeświadczenia, że i tak jest ona w mieście realizowana.

Poznanianki cenią naturę, ład i porządek

Poznanianki cenią sobie ład i estetykę otoczenia. Uważają, że zadaniem władz miasta jest ochrona i rozwijanie zasobów przyrodniczych Poznania, by w ten sposób podnosić jakość życia mieszkańców i zapobiegać zmianom klimatycznym. Bardziej niż inne grupy badanych, kobiety dostrzegają wpływ otoczenia na stan zdrowia mieszkańców. Dla poznanianek ważne jest czyste powietrze. Są bardziej niż mężczyźni nastawione proekologicznie. Jednocześnie kobiety w Poznaniu mniej chętnie sięgają po ekologiczne formy transportu. Tylko 5% ankietowanych podało, że porusza się pieszo, a korzystanie z roweru zadeklarowało 6% badanych. Aż 49% respondentek po Poznaniu porusza się samochodem. Dla 40% podróżujących komunikacją miejską ważna jest natomiast funkcjonalność transportu zbiorowego, a nade wszystko jej punktualność i czystość.

Kobietom w Poznaniu przeszkadza często nieład w przestrzeni publicznej. To one częściej wskazują na potrzebę budowania parkingów podziemnych, a także parkingów typu park&ride na peryferiach miasta. One dostrzegają nierówne chodniki i zbyt wysokie krawężniki, gdyż często pokonują je wózkami, opiekując się dziećmi. Bardziej niż inne grupy angażują się w proces edukacji dzieci i młodzieży i wskazują na potrzebę podnoszenia jakości kształcenia w szkołach podstawowych i średnich.

Poznanianki wyczulone są też na istnienie barier architektonicznych w przestrzeni miejskiej, które utrudniają życie i funkcjonowanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Częściej na nich niż na mężczyznach, spoczywa obowiązek opieki nie tylko nad najmłodszymi, ale także nad osobami chorymi i seniorami. Zależy im na rozwijaniu przez miasto ochrony instytucjonalnej osób starszych, samotnych i wykluczonych.

Poznanianki chcą ożywienia miasta

Wyniki badań wskazują, że poznanianki chcą uczestniczyć aktywnie w życiu miasta i oczekują ożywienia centrum. Mają spore oczekiwania wobec oferty kulturalnej. Widziałyby Poznań z większą liczbą wydarzeń kulturalnych, zwłaszcza tych o zasięgu międzynarodowym.

Kobiety często spełniają rolę "organizatorek codzienności" i pragną zamieszkać w otoczeniu dającym wszechstronne możliwości wypoczynku, rozwoju i spędzania wolnego czasu. Co ważne, poznanianki chciałyby mieć dostęp do kultury i funkcjonalnych miejsc stwarzających możliwości rekreacji blisko miejsca zamieszkania. Miasto, według poznanianek, powinno rozwijać się równomiernie, a w obrębie osiedli mieszkaniowych stwarzać warunki do różnego typu aktywności. Kobiety pragną różnorodności i realizacji przedsięwzięć na wysokim poziomie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Miasto Poznań, poznanianki są aktywne i przedsiębiorcze. Bardziej niż mężczyźni otwarte są na współpracę ponad podziałami oraz niematerialne aspekty rozwoju i sukcesu. Jednocześnie nierzadko gorzej oceniają swoje szanse i sytuacje na rynku pracy. Wpływ na to mają ich liczne obowiązki pozazawodowe, które bez wahania przyjmują na swoje barki. Pragną zdobywać nowe doświadczenia, rozwijać się i kształtować swoją drogę. Chcą świadomie wpływać na rozwój społeczny i przestrzeń publiczną oraz pracować z innymi, by Poznań każdego dnia stawał się coraz lepszym miejscem do życia. Pragną rozwijać kulturę i edukację, chronić przyrodę i walczyć o prawa słabszych i bezbronnych. Pragną tego wszystkiego i z pewnością to zrealizują, bo z naszych poznanianek są naprawdę Równe Babki!

Poznanianki to Równe Babki

W Poznaniu nie brakuje mieszkanek, które swoją pracą i aktywnością obywatelską przynoszą wiele dobrego lokalnej społeczności. Są bohaterkami w swoich rodzinach, miejscach pracy, otoczeniu sąsiedzkim, są bohaterkami życia codziennego.

Bohaterki nie zawsze stoją w świetle reflektorów, a informacje o ich wyczynach często nie goszczą na pierwszych stronach gazet. Aby uczcić te, które w 2018 roku dokonały wyjątkowych czynów, Miasto Poznań zainaugurowało plebiscyt "#RówneBabki", mający wyłonić  "Poznaniankę Roku 2018".

Aby uczcić kobiety, które dokonały wyjątkowych czynów w 2018 roku, choć na co dzień nie goszczą na pierwszych stronach gazet, Miasto Poznań zainaugurowało plebiscyt "#RówneBabki", podczas którego zostanie wyłoniona "Poznanianka Roku 2018". Z okazji 100-lecia praw kobiet, na podstawie wyników głosowania mieszkańców nadany zostanie także specjalny, jednorazowy i honorowy tytuł "Poznanianki Stulecia". O osiągnięciach nominowanych można poczytać na stronie www.poznan.pl/poznanianka.

Głosowanie w tym wyjątkowym plebiscycie wystartowało 22 listopada i potrwa do 6 grudnia do godziny 23:59. Głosować może każdy pełnoletni poznaniak, wysyłając SMS na numer 4320 i w  treści wpisując PR (w przypadku Poznanianki Roku) i PS (w przypadku Poznanianki Stulecia) wraz z numerem kandydatki. Swój głos można oddać również telefonicznie pod numerem 61 646 33 44. Wyniki plebiscytu zostaną podane 17 grudnia podczas Gali odbywającej się w CK Zamek.

Załączniki