Poznań wypięknieje - jest projekt uchwały krajobrazowej

Szansa na piękniejszą przestrzeń publiczną w Poznaniu - projekt uchwały krajobrazowej jest już gotowy. Przygotowany po szerokich konsultacjach dokument pomoże w uporządkowaniu szyldów i reklam w całym mieście. Zanim projektem zajmą się radni, każdy może się z nim zapoznać i wyrazić swoje zdanie.

Uwagi do projektu można przesyłać do 30 czerwca 2019 roku
Uwagi do projektu można przesyłać do 30 czerwca 2019 roku

Uchwała krajobrazowa to zbiór wytycznych dotyczących reklam, małej architektury i ogrodzeń.  Dokument pozwoli na uporządkowanie przestrzeni w mieście.

- Dzięki tej uchwale będziemy mieli narzędzia do walki z chaosem reklamowym w naszym mieście. Pozwoli ona na wyeliminowanie krzykliwych reklam, szyldów, banerów oraz innych elementów zaśmiecających nasze otoczenie - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. - To bardzo ważne, bo uporządkowana przestrzeń nie tylko poprawia komfort życia mieszkańców, ale w dużej mierze decyduje też o atrakcyjności miasta, jego wizerunku i rozwoju.

Furtkę do powstania dokumentu utworzyła przyjęta przez Sejm RP tzw. "ustawa krajobrazowa". Dała ona samorządom możliwość tworzenia podobnych dokumentów na poziomie gminy. Intensywne prace nad projektem poznańskiej uchwały krajobrazowej trwały od marca 2017 roku, gdy radni wyrazili wolę przyjęcia dokumentu. Pierwszym krokiem było opracowanie wstępnych propozycji zapisów, które miałyby się w nim znaleźć.

- Propozycje te były efektem prac zespołu roboczego i konsultacyjnego w Wydziale Urbanistyki i Architektury oraz ogólnomiejskiego zespołu ds. przygotowania uchwały krajobrazowej - mówi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, Architekt Miasta Poznania. - Zespoły korzystały z obowiązujących dokumentów planistycznych, podręczników dobrych praktyk, wytycznych konserwatorskich oraz regulacji funkcjonujących w innych miastach zachodnioeuropejskich. Uzupełnieniem w pracy nad projektem były liczne inwentaryzacje, wizje w terenie i analizy przestrzenne.

Opracowane w ten sposób propozycje zapisów stały się punktem wyjścia do dalszych prac. Zostały upublicznione w listopadzie 2017 roku. Każdy mógł się do nich odnieść, wyrazić swoje uwagi lub zaproponować zmiany. Do końca lutego uwag wpłynęło aż 227 - część z nich uwzględniona jest w ostatecznym projekcie uchwały. Odbyły się też 24 spotkania m.in. z firmami reklamowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami, stowarzyszeniami, miejskimi spółkami oraz Otwarte Forum Dyskusyjne w Concordii Design.

- Opracowane w 2017 roku propozycje skonfrontowaliśmy także ze 141 wnioskami dotyczącymi szyldów, tablic i urządzeń reklamowych, jakie od stycznia do listopada 2018 roku wpłynęły do Wydziału Urbanistyki i Architektury - mówi  Piotr Libicki, pełnomocnik prezydenta ds. estetyki miasta, plastyk miejski. - Uzupełniliśmy je dodatkowymi inwentaryzacjami i wizjami w terenie w 2018 roku.

Efekt? W projekcie uchwały utrzymano zaproponowany wcześniej podział miasta na cztery obszary. Pierwszy z nich to obszar staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i dzielnic historycznych, odpowiadający nieco poszerzonej strefie ochrony konserwatorskiej. Kolejne strefy to obszar przyrodniczy wrysowany w klinowo-pierścieniowy system zieleni oraz obszar zurbanizowany, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe.

Największe nośniki reklamowe - billboardy - w maksymalnym rozmiarze (18 m²) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice - przy drogach głównych i głównych ruchu przyspieszonego. Słupy ogłoszeniowo-reklamowe oraz tzw. citylighty będą dopuszczone we wszystkich obszarach, ale w obszarze staromiejskim z ograniczeniami.  

Niemal całkowicie zakazane zostały za to wielkoformatowe banery. Mogą się pojawić tylko na rusztowaniach w czasie prowadzonego remontu elewacji. Dopuszczalne nadal będą murale reklamowe na ścianach szczytowych budynków - z ograniczeniem ich wielkości w zależności od strefy.

Katalog możliwości, jakie uchwała zapewnia przedsiębiorcom, którzy chcą wywiesić szyld, jest bardzo szeroki. Są w nim m.in. szyldy semaforowe, szyldy tradycyjnie umieszczane nad oknami, tablice zbiorcze i pylony.   Największa forma szyldu - pylon o maksymalnej wysokości do 25 m (czyli aż o 10 m. niższy, niż stosowane obecnie) może pojawić się tylko przy budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 15 tys. m² i tylko w ramach obszaru zurbanizowanego.

Uporządkowano też zasady dotyczące budowania ogrodzeń: powinny być ażurowe, nie można stawiać ich np. z betonowych półfabrykatów.

Cały dokument można znaleźć tutaj: http://www.poznan.pl/krajobrazowa/

Uwagi do projektu można przesyłać do 30 czerwca 2019 roku na adres: krajobrazowa@um.poznan.pl. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 17.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

Ostateczny projekt uchwały pod koniec roku trafi do Biura Rady Miasta Poznania i stanie się - jeśli tak zdecydują radni - obowiązującym w mieście prawem.

AW