Prezydent Poznania wyróżniony w rankingu Liderów Miast Przyszłości

Wyróżnienie przyznawane jest przez ośrodek dialogu i analiz ThinkTank prezydentom, którzy okazali się najbardziej efektywni pod względem kompleksowego zarządzania swoimi miastami.

Konferencja "Miasta Przyszłości"
Konferencja "Miasta Przyszłości"

Prezydent Poznania został wyróżniony w kategorii miast powyżej 120 tys. mieszkańców. Pod uwagę brane były dostępne dane statystyczne, takie jak wydatki na inwestycje, oświatę czy stopa bezrobocia. Ważne było też postrzeganie na zewnątrz lidera zmian wprowadzanych w mieście, czyli prezydenta.

- Ranking liderów samorządowych nagradza prezydentów miast, którzy okazali się najbardziej efektywni pod względem kompleksowego przywództwa. Brane jest pod uwagę kilkadziesiąt kryteriów. Prezydent Poznania został wyróżniony za wyjątkowe poparcie społeczne oraz inicjatywy służące mieszkańcom - mówi Iwona Matuszczak-Szulc, dyr. Wydziału Rozwoju Miasta UMP.

Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji "Miasta Przyszłości". Jest to projekt realizowany przez ThinkTank od 5 lat, stanowiący unikatową w Polsce platformę debaty o wyzwaniach rozwojowych polskich miast dla samorządów i ich wszystkich interesariuszy: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych instytucji publicznych i prywatnych, a także ekspertów. 

Najważniejszym elementem projektu jest coroczna Sesja Dialogu. Umożliwia ona samorządowcom spotkanie się we własnym gronie w grupach zawodowych oraz dyskusję z interesariuszami przy "okrągłym stole", dzięki czemu mają oni szansę poszerzyć perspektywę i pozyskać nową wiedzę w nieformalnej atmosferze. Rozmowom towarzyszą warsztaty a wśród poruszanych tematów są zagadnienia związane ze strategią miast i najważniejsze problemy, z którymi borykają się polskie samorządy.

- Podstawą zarządzania miastem jest dobra strategia rozwoju, którą należy traktować również jako szczególne narzędzie osiągania określonych celów w perspektywie wieloletniej. Kluczową wartością, która przyświeca funkcjonowaniu samorządów, jest pełnienie roli służebnej wobec mieszkańców - mówi Iwona Matuszczak-Szulc. - Współczesność wymaga, by na każdym etapie rozwoju społeczności lokalnych poszukiwać elastyczności i współpracy między firmami, instytucjami i jednostkami opartych na wzajemnym uczeniu się i zrozumieniu, które umożliwią wypracowanie nowych, skutecznych form współdziałania. Właśnie takie umiejętności miast będą decydować o ich dynamicznym rozwoju w przyszłości - dodaje.

Sesja Dialogu Miasta Przyszłości, zorganizowana przez ThinkTank, zgromadziła w łódzkim Bionanoparku, gdzie odbyło się to wydarzenie, przedstawicieli samorządów, biznesu, administracji centralnej i niezależnych instytucji chcących dyskutować o wyzwaniach stojących przed polskimi miastami. Dyskusje i warsztaty pozwoliły na wymianę opinii dotyczących takich zagadnień jak finansowanie programów rewitalizacji, ochrona środowiska wobec narastającego problemu smogu w miastach, projektowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej oraz optymalizacja zarządzania miastem.

Joanna Żabierek/biuro prasowe