Radni uhonorowali wybitnych poznaniaków

Andrzej Wituski, były prezydent Poznania, zostanie honorowym obywatelem miasta - tak zdecydowali radni podczas wtorkowej sesji. Zasłużonymi obywatelami będą: prof. Izabela Gustowska, Leonard Szymański, Juliusz Kubel i Marek Rezler. Wyróżniono także Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej.

Podczas wtorkowej sesji rady miasta radni zdecydowali, że Honorowym Obywatelem Miasta Poznania zostanie Andrzej Wituski, były prezydent Poznania
Podczas wtorkowej sesji rady miasta radni zdecydowali, że Honorowym Obywatelem Miasta Poznania zostanie Andrzej Wituski, były prezydent Poznania

Honorowym Obywatelem Miasta Poznania może zostać osoba, która ma wyjątkowe zasługi dla Poznania i Polski. Tytuł Zasłużonego dla Miasta Poznania mogą otrzymać zarówno osoby, jak i instytucje. Wręczenie honorowych wyróżnień odbywa się zazwyczaj podczas uroczystej sesji Rady Miasta, 29 czerwca w dzień Patronów Poznania - św. Piotra i Pawła.

Podczas wtorkowej sesji rady miasta radni zdecydowali, że Honorowym Obywatelem Miasta Poznania zostanie Andrzej Wituski, były prezydent Poznania (w latach 1982-1990) - w uznaniu za jego zasługi, szczególnie w dziedzinach kultury i sztuki.

Andrzej Wituski był prezydentem, który poza decyzjami gospodarczymi i infrastrukturalnymi, podejmował wiele działań, służących rozwojowi poznańskiego życia kulturalnego i artystycznego.Był inicjatorem i szefem rady powołania w Poznaniu Muzeum Literackiego imienia Henryka Sienkiewicza. Jego staraniom miasto zawdzięcza również powstanie Pracowni-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Mieszkania-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny. Andrzej Wituski podjął również starania o odnowienie i uporządkowanie Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan. Przeniósł na cmentarz groby marszałka Sejmu i Senatu Wojciecha Trąmpczyńskiego, naczelnego dowódcy powstania wielkopolskiego generała Stanisława Taczaka i odnowił nagrobek Hipolita Cegielskiego. Wsparł wydanie monumentalnej pracy "Dzieje Poznania" pod redakcją Jerzego Topolskiego i Lecha Trzeciakowskiego. Z jego inicjatywy wychodzi również niezwykle popularny i wznawiany do dziś "Słownik gwary miejskiej Poznania" pod redakcją Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka.

Za jego czasów zmieniono program użytkowy Starego Rynku w Poznaniu - nadano mu funkcję turystyczną, zagospodarowano tereny przy Malcie. Andrzej Wituski przyczynił się również do odnowienia i uporządkowania Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i rekonstrukcji Palmiarni Poznańskiej. Był też współinicjatorem budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

Zasłużeni Obywatele Miasta Poznania to:

Prof. Izabella Gustowska - poznańska artystka, którą radni docenili za wybitne osiągnięcia twórcze, pracę pedagogiczną i działalność na rzecz poznańskiego środowiska artystycznego. Wykłada na Uniwersytecie Artystycznym na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Na przełomie lat 1970-1978 była członkinią grupy poznańskich artystów odNOWA, następnie do 1992 r. prowadziła poznańską Galerię ON. Była stypendystką m.in. Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz licznych uczelni i fundacji. Jest laureatką wielu prestiżowych międzynarodowych biennale i triennale grafiki oraz. Miała ponad 50 wystaw i prezentacji indywidualnych. Jest też kuratorką wystaw oraz wydarzeń artystycznych min. cyklu wystaw i spotkań artystycznych Obecność w Poznaniu, II Biennale Fotografii w Poznaniu, Art Poznań i Targi sztuki.

Działalność prof. Gustowskiej zarówno w sferze twórczości własnej, a także w sferze pedagogicznej, kreuje od lat wizerunek Poznania jako miasta przyjaznego sztuce i młodym artystom, a także doskonałego pola do pracy i eksperymentów nad nowymi formami sztuki.  Samorządowe uhonorowanie jest nie tylko hołdem dla wybitnych osiągnięć twórczyni, lecz także podziękowaniem za kształtowanie sposobu postrzegania naszego miasta jako kulturalnego centrum.

Leonard Szymański to inżynier, konstruktor i polityk. Jest absolwentem I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ukończył w 1963 Politechnikę Poznańską. Pracował w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", następnie w Fabryce Obrabiarek Specjalnych "Wiepofama" w Poznaniu jako starszy projektant. W 1980 wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność Prymasowskiej Rady Społecznej, której członkiem był do 1984 roku, a także Klubu Inteligencji Katolickiej.

W 1989 uzyskał mandat posła na Sejm X kadencji z okręgu Poznań-Stare Miasto jako kandydat bezpartyjny z poparciem Komitetu Obywatelskiego. Należał do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, a w jego ramach do Koła Chrześcijańskich Demokratów. W 2012 odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Juliusz Kubel to publicysta i reżyser, scenarzysta, pisarz regionalny i wielki popularyzator gwary poznańskiej. Jest autorem wielu piosenek, opowiadań i słuchowisk radiowych oraz wydawanych w formie książkowej i wielokrotnie wznawianych monologów radiowych takich jak "Blubry Starego Marycha" czy "Blubry Heli przy niedzieli". W 2015 przełożył na gwarę poznańską "Małego Księcia", nadając mu tytuł "Książę Szaranek". Jest inicjatorem stworzenia Pomnika Starego Marycha i wiceprezesem Towarzystwa Bambrów Poznańskich.

Pracował m.in. jako dziennikarz "Gazety Poznańskiej", był redaktorem naczelnym Radia Obywatelskiego, zajmował się działalnością publicystyczną, analityczną i prowadzeniem wykładów na uczelniach niepublicznych.  Komisja Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk razem z Senatem RP przyznała mu w 2008 roku tytuł "Ambasadora Polszczyzny Regionalnej". Tym samym jego regionalnej działalności gwarowej nadano ogólnopolską rangę.  

Marek Rezler to historyk specjalizujący się w historii wojskowości i badaniu dziejów Polski oraz Wielkopolski XIX i XX wieku, biograf i publicysta regionalny. Współpracował m.in. z "Głosem Wielkopolskim", "Kroniką Wielkopolski" i "Naszą Wielkopolską". Zajmuje się popularyzacją dziejów Poznania i regionu w mediach a także prowadzi na ten temat prelekcje i wykłady publiczne - napisał ponad 20 książek i 200 artykułów. Jego książki są niezastąpionym źródłem wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania czy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Edukacji Narodowej. Jest też pasjonatem historii Poznania i Wielkopolski, badaczem poszerzającym lokalną samoświadomość historyczną, ekspresyjnym popularyzatorem tradycji.

Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej  - to organizacja sportu lotniczego działająca w Poznaniu. W 1931 roku działające wówczas w Poznaniu kluby lotnicze, Wielkopolski Klub Lotników i Poznański Aeroklub Akademicki, połączyły się i ustanowiły w Poznaniu jedną organizację sportu lotniczego pod nazwą Aeroklub Poznański. Założycielką sekcji szybowcowej była Wanda Modlibowska, późniejsza rekordzistka Polski i świata w sporcie szybowcowym.

Obecnie Aeroklub Poznański skupia kilkuset członków i prowadzi działalność w licznych sekcjach: m.in. akrobacji, balonowej, mikrolotowej, modelarskiej, paralotniowej, samolotowej, spadochronowej oraz szybowcowej.

W 2018 roku Honorowym Obywatelem Miasta Poznania został Ryszard Krynicki, a zasłużonymi obywatelami: Henryk Rozmiarek, prof. Roman Słowiński, Józef Stasiński, Zenon Wechmann i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

AW