Remont torowiska na Sołaczu

W poniedziałek, 13 sierpnia, rozpocznie się planowy remont torowiska na skrzyżowaniu ulic Wołyńskiej i Wojska Polskiego. Potrwa trzy tygodnie, a tramwaje wrócą na swoje trasy 3 września wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy. Przy okazji niekursowania tramwajów wyremontowana zostanie nawierzchnia na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i al. Wielkopolskiej.

Od 13 sierpnia do 2 września remontowany będzie torowisko na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Wołyńskiej
Od 13 sierpnia do 2 września remontowany będzie torowisko na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Wołyńskiej

Na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej przeznaczono w tym roku 25 milionów złotych. To ponad osiem razy więcej niż w 2014 roku i milion więcej niż rok temu. Wśród najistotniejszych prac modernizacyjnych zaplanowanych na 2018 rok znalazły się: modernizacje sieci trakcyjnej na ul. Murawa oraz na ul. 28 Czerwca 1956r. (od węzła Traugutta do pętli Dębiec) oraz modernizacja torowiska i sieci trakcyjnej na ul. Hetmańskiej (od ronda Starołęka do wiaduktu nad ul. Dolna Wilda). Zaplanowano także wymiany zwrotnic (m.in. Traugutta od strony Dębca i ronda Starołęka, Głogowska-Hetmańska od strony Arciszewskiego) oraz remonty przejazdów na ul. Zamenhoffa i skrzyżowaniach ulic Grunwaldzkiej i Grochowskiej oraz Wołyńskiej i Wojska Polskiego.

Ten ostatni remont rozpocznie w poniedziałek, 13 sierpnia. Naprawiany będzie przejazd przez skrzyżowanie i wymieniona zostanie nawierzchnia drogowa oraz torowa z wykorzystaniem płyt gumowych. Jest to trwalsze rozwiązanie, które przede wszystkim ograniczy emisję hałasu.

Przy okazji zamknięcia linii tramwajowej prowadzącej na pętlę Piątkowska wykonanych zostanie także kilka punktowych napraw tych odcinków torowiska, które są najbardziej wyeksploatowane. Na samej pętli wymieniona będzie sieć trakcyjna.

Organizacja ruchu

Zamknięty będzie przejazd pojazdów przez skrzyżowanie i wyłączona będzie sygnalizacja świetlna. Ulice Wojska Polskiego i Wołyńska będą ulicami bez przejazdu. Na ul. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem pozostawiona będzie możliwość zawracania.

Ponadto, w kolejnym etapie prac, na czas remontu torowiska zamknięty zostanie przejazd tramwajowy na skrzyżowaniu ul. Wołyńskiej z ul. Szydłowską. Objazd wytyczono przez przyległy parking.

Zalecane objazdy ulicami: Niestachowską, Serbską, Piątkowską, Maczka, Urbanowską oraz Nad Wierzbakiem, Kościelną, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Niestachowską.

Zmiany tras autobusów i tramwajów

Skrzyżowanie zostanie zamknięte dla ruchu kołowego i tramwajowego, co spowoduje wprowadzenie następujących zmian w komunikacji tramwajowej i autobusowej. Przez 3 tygodnie zawieszone zostanie funkcjonowanie linii nr 9, tramwaj nr 11 pojedzie zmienioną trasą, zmienią się trasy trzech dziennych i dwóch nocnych linii autobusowych oraz zostanie wprowadzona zastępcza linia autobusowa za tramwaj T9.

Pojedzie ona trasą: PIĄTKOWSKA - Piątkowska - Maczka - Nad Wierzbakiem - Wielkopolska - Pułaskiego - MOST TEATRALNY - Dąbrowskiego - Kościelna - Nad Wierzbakiem - Maczka - Piątkowska - PIĄTKOWSKA. Autobusy zastępcze będą kursować w dni robocze co 15-20 minut, w soboty co 20 minut, a w niedziele i święta - co 20-30 minut.

Autobusy zatrzymują się na wszystkich istniejących przystankach, a także na przystankach dodatkowych "Śląska" na ul. Nad Wierzbakiem przy skrzyżowaniu z ulicami Wojska Polskiego i Maczka. Na węźle "Most Teatralny" autobusy zatrzymują się na przystanku tramwajowym na ul. Dąbrowskiego przy Teatrze Nowym.

Prace potrwają do 2 września, a tramwaje wrócą na swoje trasy 3 września wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy.

Szczegółowe informacje na temat zmian w komunikacji można przeczytać na stronie www.mpk.poznan.pl oraz www.ztm.poznan.pl

Zniknie kostka na Pułaskiego

Przy okazji zamknięcia ruchu tramwajów do pętli Piątkowska naprawiana będzie nawierzchnia na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z al. Wielkopolską. Usunięta zostanie kostka kamienna. Prace w tym rejonie prowadzić będzie również Aquanet.

13 sierpnia rozpocznie się remont torowiska na skrzyżowaniu ulic Wołyńskiej i Wojska Polskiego. W związku z tym do 2 września tramwaje nie będą skręcać w al. Wielkopolską. Wykorzysta to Zarząd Dróg Miejskich, który w tym czasie będzie naprawiać nawierzchnię jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Pułaskiego z al. Wielkopolską. Przy skręcie torów po stronie pasa zieleni jest w tej chwili nierówna kostka kamienna, na którą narzekali kierowcy jadący wzdłuż ul. Pułaskiego z Winograd. Kostka była dodatkowo często wybijana z nawierzchni co mogło stwarzać zagrożenie dla użytkowników i dyskomfort przy przejeździe przez skrzyżowanie. Jezdnia w tym miejscu będzie naprawiona, a kostka zostanie zastąpiona nawierzchnią bitumiczną. Skrzyżowanie będzie przejezdne. Wygradzane będą poszczególne pasy jezdni. Prace drogowe mają zakończyć się do 31 sierpnia.

W tym samym czasie Aquanet rozpocznie renowację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w al. Wielkopolskiej. Zakres prac obejmie południową stronę tej ulicy wraz z chodnikiem oraz niewielki fragment skrzyżowania Al. Wielkopolskiej z ul. Pułaskiego. Wzdłuż chodnika po południowej stronie  ulicy, na odcinku od ul. Nad Wierzbakiem do ul. Pułaskiego, prowadzone będą roboty związane z wykonaniem by-passów, których zadaniem będzie zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców podczas realizacji docelowych prac renowacyjnych na istniejącym rurociągu. Z uwagi na lokalizację istniejącego rurociągu w chodniku oraz miejscowo w ulicy, należy się liczyć z licznymi zwężeniami chodników oraz tymczasowo jezdni.

Aquanet informuje, że w sobotę, 11 sierpnia, w godzinach od 11:00 do 20:00 nastąpi wyłączenie wody w Poznaniu przy Al. Wielkoposkiej, ul. Dworkowej, Klin, Grudziniec. Godzina wyłączenia jest szacunkowa i może ulec przesunięciu.

Aquanet planuje zakończenia całości prac do końca listopada.

op. RB