Remont węzła komunikacyjnego most Teatralny do 9 grudnia

Remont torowiska na węźle komunikacyjnym most Teatralny zostanie zakończony do 9 grudnia 2013 roku. Przedłużenie zakończenia prac o tydzień wynika z konieczności zabezpieczenia jednej z nieszczelnych rur gazowych.

foto archiwum ZDM: zdjęcie z przebudowy w latach 90.
foto archiwum ZDM: zdjęcie z przebudowy w latach 90.

W poniedziałek, 18 listopada br., w czasie prac remontowych na Teatralce, zostały odkopane trzy nitki gazociągu. Jedna z rur była nieszczelna. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji służb poznańskiego oddziału Polskiej Spółki Gazowej gazociąg został zabezpieczony. Jednak z uwagi na bezpieczeństwo pracowników, jak i przechodniów, prace torowe i drogowe do czasu zakończenia przebudowy gazociągu, czyli do 23 listopada, zostały wstrzymane.

Dodatkowo, na Teatralce został rozszerzony zakres remontu o przebudowę torowiska w ciągu ulicy Roosevelta aż do ulicy Poznańskiej. Zarząd Dróg Miejskich zdecydował również o spełnieniu postulatu dotyczącego zwiększenia powierzchni przystanku tramwajowego na ulicy Roosevelta.