Renowacja Kaponiery Kolejowej

Trwają prace renowacyjne "Kaponiery Kolejowej". Odrestaurowany będzie też "Światowid", charakterystyczny obelisk stojący koło Bałtyku.

Kaponiera Kolejowa
Kaponiera Kolejowa

- Niewielu poznaniaków wie, co kryje się pod rondem Kaponiera. Chcemy wyeksponować znajdująca się tam Kaponierę Kolejową, aby od strony przystanku PST mogli ją oglądać podróżni. Zabytkowe wnętrza będą podświetlone. Docelowo chcemy też umieścić tam podstawowe informacje na temat historii tego obiektu - informuje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Kaponiera Kolejowa to zabytkowa fortyfikacja, która wchodziła w skład Twierdzy Poznań. Jej zadaniem była obrona linii kolejowej. W ramach rewitalizacji pochodzącej z XIX wieku dawnej Kaponiery Kolejowej, znajdującej się na poziomie minus 2 ronda Kaponiera, przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne. W szczególności wykonana będzie renowacja murów ceglanych i odsłonięcie oryginalnych łuków historycznych od strony wschodniej. Powstanie też szklana ściana, dzięki czemu wyeksponowane zostaną wnętrza Kaponiery Kolejowej. Dziś miejsce to przykrywa wielki baner z wizualizacją podziemi.

W pierwotnych planach przebudowy ronda Kaponiera nie zakładano wyeksponowania w jakikolwiek sposób tego historycznego obiektu. Miłośnicy fortyfikacji i środowiska rekonstrukcyjne oraz Komisja Rewitalizacji  upominały się w 2013 r. o udostępnienie oraz zabezpieczenie tego terenu przed zniszczeniem w trakcie budowy ronda. Ówczesne władze nie były jednak zdeterminowane do tego działania. Dopiero Jacek Jaśkowiak, po objęciu funkcji prezydenta Miasta Poznania w 2015 roku, zdecydował o faktycznym poparciu projektu renowacji Kaponiery Kolejowej.

- Gdy podziemia Kaponiery zostaną odrestaurowane, to będzie można to miejsce w  przyszłości udostępnić potencjalnemu  najemcy, który mógłby prowadzić tam działalność kulturalną lub np. lokal gastronomiczny - dodaje Marusz Wiśniewski.

Przy okazji renowacji podziemi Kaponiery odnowiony zostanie również tzw. Światowid, czyli charakterystyczny monument stojący przy wyjściu od strony Bałtyku, podający odległości dzielące Poznań i europejskie stolice.

- Monument będzie przede wszystkim oczyszczony. Istotnym elementem jest uruchomienie zegara, ale zachowania jego obecnego wyglądu. Uzupełnione będą również napisy. Litery były prawdopodobnie wykonane z mosiądzu i stały się łupem zbieraczy. Nadany będzie im wszystkim jednolity wygląd. Zastanawiamy się również nad możliwością dodatkowego podświetlenia obelisku  - wyjaśnia Paweł Śledziejowski, prezes zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Prace renowacyjne Kaponiery Kolejowej mogą spowodować miejscowe ograniczenia w ruchu pieszych na przystanku PST, na poziomie -2, jednak nie będą one miały wpływu na funkcjonowanie ruchu tramwajowego. Dostawy materiałów czy wywóz elementów z rozbiórek będą odbywać się w godzinach nocnych.   

- Częściowemu zamknięciu na czas robót może ulec korytarz komunikacyjny łączący południowe oraz północne wyjście z przystanku PST na poziom -1 ronda, dlatego też prosimy pasażerów o stosowanie się do oznakowań, które zostaną zamontowane w rejonie prowadzonych prac - informuje Krzysztof Kaczanowski z Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Istotnym elementem prac renowacyjnych będzie uwzględnienie zmiany parametrów siedliska nietoperzy, budowy dodatkowych elementów wspierających ich bytowanie, jak również wykonanie dla nich oświetlenia zapewniającego odpowiedni komfort w okresie lęgowym. Zakończenie prac powinno nastąpić do końca 2017 roku.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe