Rewaloryzacja placu Kolegiackiego coraz bliżej

Już jesienią mogą ruszyć prace budowlane, związane z rewaloryzacją placu Kolegiackiego. Miasto Poznań ogłosiło właśnie przetarg, który wyłoni wykonawcę robót.

Rewaloryzacja placu Kolegiackiego
Rewaloryzacja placu Kolegiackiego

W ramach zaplanowanej inwestycji przebudowany zostanie nie tylko plac Kolegiacki, ale też skwer przed Specjalistyczną Przychodnią Lekarską (NZOZ) oraz ul. Wodna - od tego skweru do ul. Garbary. W wyniku prac dotychczasowy komunikacyjno-parkingowy charakter tej przestrzeni zmieni się na rekreacyjno - komunikacyjny̨. Wyeksponowane zostaną elementy historyczne. Wszystko po to, by otworzyć to miejsce dla mieszkańców i turystów. Plac Kolegiacki po przebudowie ma być uzupełnieniem płyty Starego Rynku, stanowić uniwersalną przestrzeń, nawiązującą do historii, sprzyjającą handlowi i organizacji wydarzeń kulturalnych.

- Jeżeli postępowanie przetargowe się powiedzie, w tym warunki cenowe będą satysfakcjonujące dla Miasta, prace ruszą jesienią tego roku. Na placu Kolegiackim pracują cały czas archeolodzy z UAM, którzy dla skrócenia czasu inwestycji prowadzą badania wyprzedzające - informuje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Wybrany wykonawca na zakończenie inwestycji będzie miał 14 miesięcy, bez okresu zimowego od 15 grudnia do 15 lutego. W jej ramach wymieniona zostanie m.in. nawierzchnia, sieć infrastruktury podziemnej - kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa, elektryczna i teletechniczna, powstaną elementy konstrukcyjne fontanny oraz podziemnych pomieszczeń technicznych, obiekty małej architektury i oświetlenie, tereny zielone, a także przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie przy odkrytych reliktach kolegiaty pw. Św. Marii Magdaleny.

Sposób prowadzenia robót musi być zgodny z pozwoleniem konserwatorskim nie tylko ze względu na dziedzictwo kulturowe reliktów, lecz także ze względu na to, że obszar robót jest - zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP - pomnikiem historii.

Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do 8 sierpnia.