Straż miejska podsumowała sezon grzewczy

W minionym sezonie grzewczym Straż Miejska przeprowadziła prawie 5 tysięcy kontroli domowych palenisk (to o około 2,3 tys. więcej niż w latach 2017/2018 i 3,8 tys. więcej niż w latach 2016/2017). Odnotowano ponad 500 przypadków spalania odpadów. Ponad 80 próbek zostało przekazanych do ekspertyzy, które w zdecydowanej większości potwierdziły przypuszczenia strażników.   

Interwencja strażników miejskich - spalanie odpadów/ fot. SM
Interwencja strażników miejskich - spalanie odpadów/ fot. SM

Po 6 miesiącach sezon grzewczy 2018/2019 został zakończony. W porównaniu do poprzednich lat, począwszy od 2016 roku, liczba kontroli poznańskiej straży miejskiej znacznie się zwiększyła:

  • 1151 - w sezonie 2016/2017
  • 2593 - w sezonie 2017/2018
  • 4970 - w sezonie 2018/2019

Można spodziewać się, że w kolejnych latach kontroli będzie jeszcze więcej. Wpływ na taką tendencję ma rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, która przejawia się zgłoszeniami do straży miejskiej, a także kontrole realizowane przez funkcjonariuszy Eko Patrolu na podstawie uzyskanych pomiarów.

W sezonie grzewczym 2018/2019 poznańska straż miejska przeprowadziła 4970 kontroli domowych instalacji grzewczych. Ujawniono 528 przypadki spalania odpadów. Najwięcej, bo aż 487 spraw dotyczyło spalania odpadów w domowych paleniskach. Do tego dochodzi 30 ognisk na działkach i 11 wypalania plastikowych otulin kabli elektrycznych.

W uzasadnionych przypadkach, dla potwierdzenia spalania odpadów, strażnicy Eko Patrolu pobierali próbki popiołu, które w zaplombowanych pojemnikach przekazywali do ekspertyzy wykonywanej przez Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze Jastrzębie Zdrój. W minionym sezonie grzewczym takich badań zlecono 85, a uzyskane wyniki, w zdecydowanej większości przypadków, potwierdziły przypuszczenia strażników.

W kilku przypadkach, do ujawnienia sprawców wypalania kabli przyczyniły się fotopułapki.  Posypały się wysokie mandaty, nawet w łącznej kwocie dla jednego sprawcy - 1000 zł! Osiem spraw trafiło do Sądu.

W minionym okresie grzewczym, obok działań kontrolnych, strażnicy duży nacisk położyli na edukację dzieci i młodzieży oraz różnorodne szkolenia. Organizowane były spotkania w szkołach podstawowych i przedszkolach. Pod hasłem "NIE dla SMOGU" uczniowie szkół średnich "walczyli" o darmowy indeks Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - nagrodę główną II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Były także szkolenia strażników Eko Patroli z aglomeracji poznańskiej, a także konferencja szkoleniowa skierowana dla kadry kierowniczej straży miejskich i gminnych województwa wielkopolskiego i Unii Metropolii Polski - również pod hasłem "NIE dla SMOGU".

SM/AJ