Swarzędz dołącza do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

9 września Poznańska Kolej Metropolitalna dojedzie do Swarzędza. Stanie się tak dzięki porozumieniu, które podpisali przedstawiciele Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań i Miasta i Gminy Swarzędz. Będzie to pierwsze połączenie przejeżdżające przez Poznań.

Dzięki wspólnemu porozumieniu 9 września pociągi PKM pojadą do Swarzędza
Dzięki wspólnemu porozumieniu 9 września pociągi PKM pojadą do Swarzędza

Uruchomiona 10 czerwca "PeKaeMka" obsługuje cztery dochodzące do Poznania linie - z: Wągrowca, Jarocina, Nowego Tomyśla i Grodziska Wielkopolskiego. Swarzędz będzie włączony do tego systemu w pełni dopiero po zakończeniu modernizacji linii kolejowej Poznań - Warszawa. Wówczas, prawdopodobnie w 2020 roku, Poznańska Kolej Metropolitalna obsługiwać będzie trasę do Wrześni.

- To co prawda krótki odcinek, ale bardzo ważny. Potoki podróżnych zmierzające do Swarzędza, jak i stamtąd do Poznania, są znaczące ze względu na zlokalizowanie na tej trasie wielu przedsiębiorstw, ale również i szkół. Wcześniej nie mogliśmy uruchomić tego połączenia ze względu na remont trasy kolejowej do Warszawy - mówi Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Niektóre z połączeń PKM będą już od 9 września dojeżdżały do Swarzędza. Nie będą to specjalne pociągi kursujące na trasie Poznań Główny - Swarzędz, ale przedłużenie niektórych linii z Nowego Tomyśla i Jarocina. Nada to PKM walory szybkiej kolei miejskiej, która zatrzymując się na przystankach położonych wzdłuż danej linii kolejowej pozwoli mieszkańcom miasta i metropolii korzystać w granicach Poznania z bardzo szybkiego środka transportu publicznego.

- Planujemy połączenia bezpośrednie z Jarocina i Nowego Tomyśla, które na stacji Poznań Główny zatrzymają się tylko po to, żeby wymienić pasażerów i dalej pojadą do Swarzędza. Dla Poznania jest to początek szybkiej kolei miejskiej - mówi Maciej Wudarski. - Kolej miejska to nie tylko rozkład jazdy, ale także przystanki. W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił bardzo istotny zwrot poglądów na funkcjonowanie kolei metropolitalnej na terenie Poznania. Kolej miała dowozić pasażerów z aglomeracji poznańskiej do stacji Poznań Główny. Dziś widząc zatłoczenie miasta może być istotną alternatywą komunikacyjną. Planowane jest powstanie przystanków Poznań Grudzieniec i Zawady. Niedługo rozpocznie się projektowanie przystanku Poznań Druskienicka, czyli kolejnego miejsca przesiadkowego, którego brakuje na trasie do Piły - podkreśla Maciej Wudarski.

Podpisując porozumienie, gmina Swarzędz przystępuje do projektu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i wraz z pozostałymi partnerami deklaruje partycypację w kosztach uruchomienia nowych połączeń. Zaczną one funkcjonować wraz z korektą rozkładu jazdy po wakacjach, która nastąpi 9 września.

Sygnatariuszami piątkowego porozumienia byli: Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, Marian Szkudlarek - burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Maciej Wudarski - zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Starosta Poznański Jan Grabkowski - wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań wraz z wicestarostą Poznańskim Tomaszem Łubińskim oraz Burmistrz Śremu Adam Lewandowski - wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

PKM jest wspólnym przedsięwzięciem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. W pierwszym etapie,  10 czerwca tego roku ruszyły kursy pomiędzy Poznaniem a Wągrowcem, Jarocinem, Grodziskiem Wielkopolskim i Nowym Tomyślem. Połącznia metropolitalne do Swarzędza mają być realizowane od 9 września br.

Dofinansowanie węzłów przesiadkowych

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na dofinansowanie projektów z zakresu ekologicznego transportu publicznego dla czterech podpoznańskich gmin.

- Po raz kolejny podpisujemy umowy związane z niskoemisyjną mobilnością miejską. Chodzi o to, żebyśmy obniżali poziom emisji CO2 i zmieniali model przemieszczania się mieszkańców z indywidulanego na zbiorowy. Szczególnie z wykorzystaniem kolei metropolitalnej oraz kołowego transportu zbiorowego - podkreślał Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Pieniądze otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwolą gminom zrealizować inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ponadto gminy - każda na  swoim terenie -będą mogły zbudować m.in. zintegrowane węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. Kleszczewo, Swarzędz), ścieżki rowerowe (Kleszczewo, Swarzędz, Strykowo, Buk), parkingi P&R i B&R czy K&R (Swarzędz, Stęszew, Strykowo), zatoki autobusowe czy też kupić autobusy niskoemisyjne (np. Swarzędz).

Realizacja dofinansowanych projektów pozwoli m.in. ograniczyć emisję CO2, poprawić stan środowiska i wydajność kosztową transportu, jak również poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżnych.

Łączna kwota projektów wynosi blisko 94,5 mln złotych, w tym wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 58 mln złotych.

Dotychczas w ramach Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 493 mln złotych.

RB