Światowy Dzień Obrony Cywilnej

Dzisiaj, 2 marca br., w Urzędzie Miasta Poznania odbyły się uroczystości związane ze Światowym Dniem Obrony Cywilnej. W trakcie spotkania nagrodzono dziesięciu pracowników ds. obrony cywilnej z poznańskich instytucji i zakładów pracy, którzy w ubiegłym roku wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem w realizację zadań obrony cywilnej.

konkurs wiedzy o obronie cywilnej
konkurs wiedzy o obronie cywilnej

Szefem Obrony Cywilnej Poznania jest Prezydent Miasta. Należy do niego koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej realizowanych przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie miasta. Natomiast jednostką urzędu, która koordynuje w imieniu prezydenta wszelkie działania w tym zakresie jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Wydział w minionym, 2008 roku m.in. przygotował i przeprowadził ćwiczenia epizodyczno - zgrywające sił ratowniczych miasta Poznania pt.,,Prowadzenie i zabezpieczenie działań ratowniczych na pasie drogowym w wyniku kolizji autokarów", zawody sportowo-obronne formacji obrony cywilnej poznańskich zakładów pracy połączone z festynem ,,Żyjmy bezpieczniej", zorganizował i przeprowadził konkurs "Moja wiedza o obronie cywilnej", w którym startowały reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z Poznania, wspierał też działania dydaktyczne tych szkół poprzez wypożyczanie sprzętu szkoleniowego (manekiny, zestawy do pozoracji ran, dystrybucja płyt multimedialnych). Wydział przeprowadził też szkolenia członków drużyn sanitarnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz kontrole w zakładach pracy w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej