Szukasz pracy? Tutaj ją znajdziesz!

Urząd Miasta i miejskie jednostki szukają pracowników. Zatrudnienie znajdą księgowi, strażnicy miejscy oraz opiekunowie dzieci i osób starszych. Wolne etaty czekają też na urzędników i nauczycieli.

Urząd Miasta i miejskie jednostki szukają pracowników
Urząd Miasta i miejskie jednostki szukają pracowników

Sporo osób do pracy poszukuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zatrudnienie czeka tam na  stanowiskach pomocy administracyjnej, obsługi sekretariatu, konsultanta ds. prawnych oraz animatora Klubu Integracji Społecznej.

Wolne etaty są też w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej. Praca czeka m.in. w Pogotowiu Technicznym, na stanowiskach: dyspozytora, montera - instalatora (prace przy urządzeniach i instalacjach wodno-kanalizacyjnych, gazowych i  centralnego ogrzewania) oraz montera - elektryka (przy urządzeniach i instalacjach elektro-energetycznych).

Zatrudnienie w MPGM znajdzie też inspektor nadzoru - w branży budowlanej i sanitarnej oraz specjalista ds. marketingu. Stanowisko dla fachowca czeka także w Pływalni Miejskiej Atlantis, która zatrudni operatora urządzeń konserwator maszyn i urządzeń.

Pilnie poszukiwani są księgowi. Osoby o takich kwalifikacjach mogą znaleźć zatrudnienie w Palmiarni Poznańskiej, Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, Przedszkolu nr 127, Branżowej Szkole I stopnia nr 42, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1. Specjalista ds. płac zatrudni natomiast Szkoła Podstawowa nr 78.

W poznańskich placówkach oświatowych potrzeba nie tylko osób, które potrafią liczyć. Zespół Szkół Samochodowych poszukuje elektryka samochodowego oraz nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych - specjalność mechatronika samochodowa.

Zatrudnienie w stolicy Wielkopolski znajdą również osoby, które chcą zadbać o porządek i bezpieczeństwo poznaniaków. Na strażników miejskich czeka  aż 15 wolnych etatów.

Nie brakuje ofert dla urzędników. Biuro Poznań Kontakt zatrudni brokera informacji merytorycznej, a Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu osobę ds. obsługi zamówień publicznych. Praca czeka też w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - na stanowisku ds. zbywania przetargowego, Zarządzie Dróg Miejskich - stanowisko ds. obsługi klienta i kancelarii oraz Biurze Nadzoru Właścicielskiego - stanowisko ds. projektów w zakresie nadzoru korporacyjnego.  

Dużo czasu do zastanowienia nie mają osoby, chcące pracować w domu dziecka, żłobku lub domu pomocy społecznej. Czas na składanie ofert w tych miejscach upływa wraz z końcem przyszłego tygodnia, czeka tam jednak wiele wolnych etatów. Zatrudnienie znaleźć mogą opiekunowie, pokojowi, położne, pielęgniarki i pielęgniarze, sprzątaczki oraz młodsi wychowawcy.

O pracę na stanowisku urzędniczym mogą starać się tylko osoby, które mają obywatelstwo polskie (dopuszczalne są wyjątki), korzystają z pełni praw publicznych i nie były skazane wyrokiem sądu.

Wszyscy, którzy chcą aplikować na stanowiska w urzędzie miasta, nie muszą wysyłać CV ani listu motywacyjnego. Przy każdym ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza - wystarczy go wypełnić i wysłać elektronicznie. Można też złożyć dokumenty w wersji papierowej w biurze podawczym urzędu.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie urzędu miasta: http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/#SeparateFromNavigationList

AJ