USAID DOCENIA POZNAŃ

Dzisiaj, po południu, w Hotelu Marriott w Warszawie, odbędą się uroczystości, przygotowane przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID), z okazji 11 lat współpracy polsko - amerykańskiej i dla uczczenia rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Jako wyraz uhonorowania za szczególny wkład w rozwój tegoż samorządu - w uroczystościach udział weźmie prezydent Poznania Ryszard Grobelny.
Uroczystości w Warszawie, na których swój udział zapowiedzieli Administrator USAID J. Brady Anderson oraz Zastępca Administratora ds. Europy i Euroazji Donald Pressley, będą jednocześnie symbolicznym zamknięciem Misji USAID Polsce, które nastąpi 30 września 2000 r. - jedynie Program Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP) będzie działał jeszcze do 31 marca 2001 r.
Spotkanie w Warszawie to także okazja do zaprezentowania licznych osiągnięć samorządu terytorialnego w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu.