W Poznaniu obowiązuje zakaz spalania odpadów zielonych

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi możliwości spalania pozostałości roślinnych (trawa, liście, gałęzie itp.) wyjaśniamy, że na terenie miasta Poznania obowiązuje zakaz spalania tzw. odpadów zielonych (pozostałości roślinnych).

Pojemnik na odpady zielone (fot. ZZO)
Pojemnik na odpady zielone (fot. ZZO)

Wiosna to czas porządków w ogródkach i na terenach zielonych. Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji powstają odpady zielone, powinni przede wszystkim zagospodarowywać je w przydomowych kompostownikach. Można je także oddawać, ale już za dodatkową opłatą, firmie, z którą zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych, albo odwieźć na tzw. Gratowisko.

Na pewno odpadów takich nie wolno spalać. Na terenie miasta Poznania funkcjonuje system selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych, dlatego też ich spalanie jest zabronione.

Jak postępować z odpadami zielonymi? - portal Środowisko