Wartostrada zyska oświetlenie i monitoring

Do końca października Wartostrada na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu Bolesława Chrobrego wyposażona zostanie w oświetlenie i monitoring. Trwa ogłoszony przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie przetarg, który wyłoni wykonawcę robót.

Wartostrada zyska oświetlenie i monitoring
Wartostrada zyska oświetlenie i monitoring

- Budowa oświetlenia i monitoringu nad Wartą jest dla Miasta zadaniem priorytetowym. Jego realizacja przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenach nadwarciańskich - zarówno mieszkańców jak i turystów - podkreśla  Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Ogłoszenie przetargu poprzedziły czasochłonne - ze względu na na konieczność dokonania bardzo dużej liczby uzgodnień - prace projektowe. Pozwolenie musiał wydać  Miejski Konserwator Zabytków, decyzję podjąć Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Inwestycja musiała być uzgodniona z Zarządem Zieleni Miejskiej i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM, a do spółki Enea Operator trzeba było złożyć wniosek o przyłączenie do sieci. Postępowanie związane z tzw. ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego musiał przeprowadzić Wydział Urbanistyki i Architektury UM. 

Wybrany wykonawca, do którego będzie należała również przebudowa fragmentu ścieżki rowerowej, do połowy września będzie musiał zamontować oświetlenie na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu Św. Rocha. Do końca września roboty mają się zakończyć na drugim odcinku - od mostu Św. Rocha do mostu Bolesława Chrobrego. Październik przeznaczono na dokonanie niezbędnych odbiorów.

Zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty do 16 marca.

Jacek Łakomy/biuro prasowe