Ważny krok w stronę tramwaju na Kopernika

Gotowy jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla budowy trasy tramwajowej na osiedle Kopernika w Poznaniu. Miasto będzie teraz pozyskiwać środki na tę inwestycję - również z Unii Europejskiej - i szukać wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Wizualizacje tramwaju na os. Kopernika
Wizualizacje tramwaju na os. Kopernika

- To kolejna inwestycja komunikacyjna, która w znaczący sposób ułatwi życie mieszkańców i sprawi, że wiele osób przesiądzie się na transport publiczny. Ten dokument pozwoli nam pozyskać dofinansowanie unijne w najbliższym rozdaniu - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania.  

Za chwilę rozpoczną się prace przy budowie tramwaju na Naramowice. Przygotowywane jest przedłużenie torów wzdłuż ul. Unii Lubelskiej w kierunku ul. Falistej. W ramach etapu Projektu Centrum tramwaj pojedzie przez ul. Ratajczaka. Pod koniec września podpisano umowę na wykonanie koncepcji funkcjonalno- przestrzennej budowy przedłużenia linii tramwajowej z pętli Dębiec na Klin Dębiecki. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Projektu Copernicus przybliża budowę torowiska na os. Kopernika.

Projekt Copernicus

Trasa rozpoczynać się będzie na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Hetmańskiej, gdzie wybudowany zostanie węzeł rozjazdowy. Tory zostaną poprowadzone ulicą Arciszewskiego (na tym odcinku utworzony zostanie pas tramwajowo-autobusowy), a następnie Zamkniętą, Pogodną, Rembertowską i Promienistą aż do nowej pętli tramwajowo-autobusowej "Os. Kopernika".

Nowa trasa będzie miała długość całkowitą ok. 3,3 km i przebiegać będzie w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej oraz dodatkowo ogródków działkowych, terenów parkowych i cmentarza Górczyńskiego.  Będzie znaczącym ułatwieniem w transporcie publicznym nie tylko dla mieszkańców osiedli usytuowanych w rejonie ulic Arciszewskiego, Pogodnej i Promienistej - jej oddziaływanie rozciągać się jednak będzie również na Św. Łazarz, Junikowo oraz Górczyn.

Program funkcjonalno-użytkowy, który zamówił Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, docelowo wykorzystany zostanie do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Zostały w nim określone wymagania i oczekiwania związane z budową trasy (techniczne, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne). PFU otwiera drogę do dalszych prac na budową tramwaju na os. Kopernika, w tym do ubiegania się o środki unijne.

Generalnym założeniem inwestycji jest wykonanie torów o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, gwarantujących m. in. trwałość, stabilność, bezpieczeństwo i ograniczenie hałasu. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej trasa tramwajowa będzie wykonana w technologii tzw. cichego torowiska. W ramach projektu zakłada się także dostosowanie układu ciągów pieszych i ruchu rowerowego do wymogów budowanej infrastruktury komunikacji publicznej oraz poprawę nawierzchni chodników i jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy.

Dokładny opis trasy oraz wyniki konsultacji społecznych dotyczących tej inwestycji znajdują się na stronie internetowej Projektu Copernicus: http://www.projektcopernicus.pl/

ZTM, RB