WITOLD GAŁKA NIE ŻYJE

W sobotę zmarł w Poznaniu WITOLD GAŁKA - miejski konserwator zabytków. Miał 46 lat.
Witold Gałka wygrał konkurs na szefa miejskiej Pracowni Konserwacji Zabytków w 1991 r. Z jego inicjatywy przeprowadzono wiele przedsięwzięć konserwatorskich w naszym mieście: w Urzędzie Miasta, kościele Franciszkanów, Bożego Ciała czy farze. Zawsze dbał o najwyższy poziom odnawiania poznańskich zabytków, zabiegając o to by odzyskały swe pierwotne piękno. W ostatnich latach pracował nad książką o architekturze i plastyce dawnego Poznania. Nie dane mu było doczekać promocji swej książki, która odbędzie się 12 czerwca.