Wręczenie stypendiów artystycznych, naukowych i sportowych Miasta Poznania

We wtorek, 15 października br., w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów artystycznych, naukowych i sportowych Miasta Poznania.

Urząd Miasta Poznania
Urząd Miasta Poznania

W uroczystości udział wzięli prezydent Poznania Ryszard Grobelny, przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Kapituły Nagrody Artystycznej prof. Roman Kubicki oraz przewodniczący Kapituły Nagrody Naukowej prof. dr hab. Stanisław Lorenc.

Uroczystość uświetnił koncert, podczas którego wykonane zostały utwory skomponowane przez laureatkę stypendium artystycznego - Ewę Fabiańską-Jelińską.

Podczas uroczystości stypendium artystyczne wręczono 8 osobom, stypendiami naukowymi uhonorowano 12 młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, natomiast stypendium sportowe otrzymało 50 zawodników.

Stypendia artystyczne i naukowe

Stypendia sportowe