Wybory do Rady Rodziny Dużej

Czego potrzebują poznańskie duże rodziny? Co jeszcze może zrobić Miasto, by żyło im się lepiej? Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy znają odpowiedź na te pytania, mogą stanąć do konkursu i wejść w skład Rady Rodziny Dużej III kadencji.

Rada Rodziny Dużej spotyka się, by działać na rzecz poznańskich rodzin/ fot.CIR
Rada Rodziny Dużej spotyka się, by działać na rzecz poznańskich rodzin/ fot.CIR

Prezydent Poznania ogłosił otwarty konkurs, który ma wyłonić siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych (działających na rzecz rodzin wielodzietnych lub zrzeszających rodziny wielodzietne) do składu Rady Rodziny Dużej III kadencji.

Rada Rodziny Dużej reprezentuje rodziny wielodzietne w Poznaniu. Współpracuje z władzami miasta i pomaga w tworzeniu jego polityki prorodzinnej. Rozpoznaje potrzeby dużych rodzin i może proponować uchwały, które ułatwią im życie. Rada dba o współpracę miasta z wielodzietnymi rodzinami i równocześnie współdziała z przedstawicielami innych samorządów.

Organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty w zamkniętych kopertach (pocztą lub osobiście) w kancelarii Urzędu Miasta Poznania (ul. 3 Maja 46) - do 19 lutego 2019 r., do godz. 15.30. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data  wpływu do urzędu.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie wraz z adnotacją "Rada Rodziny Dużej".

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku marca.

AW

Załączniki