"Zielony Poznań" po raz 19. - przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie

Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców, instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze oraz podmioty gospodarcze do udziału w konkursie "Zielony Poznań". Zgłoszenia udziału przyjmowane będą jeszcze tylko do jutra - 20 czerwca br.

foto
foto

W konkursie mogą wziąć udział właściciele zielonych i ukwieconych balkonów, tarasów, okien, ogrodów przydomowych, zieleńców, podwórek i działek na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Obiekty będą oceniane w pięciu kategoriach:

  • zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe i szkolne, zielone podwórka
  • balkony, loggie, tarasy i okna
  • ogrody przydomowe
  • działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych
  • pasy zieleni utworzone po raz pierwszy jesienią ubiegłego roku i wiosną br. na terenach wcześniej nie zagospodarowanych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów publicznie dostępnych.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie - osiedlowym - przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców bądź Zarządu Rodzinnych Ogrodów dokonują dwóch lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego - miejskiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta wybiera najciekawsze tereny zieleni w pięciu kategoriach konkursowych.

Dokonując oceny obiektów komisje będą brały pod uwagę zarówno wrażenie ogólne, jak i układ kompozycyjny uwzględniając trafność doboru gatunków i odmian. Obiekty zielone muszą się zdecydowanie wyróżniać na tle architektury miasta i pośród innych zgłoszonych terenów zielonych. Istotne, aby były regularnie pielęgnowane i prawidłowo zadbane. Ważne też, by kompozycja była spójna, harmonijna, w dominującym stylu. Charakter założenia powinien być celowy, a zastosowane elementy uzasadnione.

Prezydent Miasta Poznania jesienią br. oficjalnie ogłosi wyniki XIX edycji konkursu i wręczy nagrody laureatom.

Zdobywcy I miejsca w każdej kategorii otrzymują nagrodę pieniężną fundowaną przez Prezydenta Poznania, a laureaci II i III miejsca - cenne nagrody rzeczowe od sponsorów.

Zgłoszenia do udziału w konkursie (karta zgłoszenia w załączniku) przyjmowane będą od 30 kwietnia do 20 czerwca br. w siedzibach rad osiedli, Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Miasta (ul. Libelta 16/20) oraz w siedzibach Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

To już 19. edycja konkursu "Zielony Poznań" organizowanego przez Miasto Poznań. Do udziału w nim z roku na rok zgłasza się coraz więcej właścicieli zielonych obiektów. Poznaniacy chcą, aby miasto naprawdę było zielone - i w miejscu zamieszkania, i w miejscu pracy. W dotychczasowych, osiemnastu edycjach konkursu udział wzięło 44 723 uczestników. Tylko W 2011 roku ocenie poddano 5393 obiekty.

Zgłaszane obiekty charakteryzują się coraz bardziej pomysłowymi rozwiązaniami projektowymi i różnorodnością elementów architektury ogrodowej. Również ciągle zwiększająca się na rynku liczba odmian poszczególnych gatunków sprzyja urozmaiceniu kompozycji. Ale taka sytuacja może tylko cieszyć. Cieszy także duża aktywność poznaniaków na rzecz utrzymania zielonych terenów miasta, wzrostu ich powierzchni, kształtowania środowiska przyrodniczego oraz dbałości o estetykę miasta.

W dniach 12-13 maja br., na terenie parku Wilsona w Poznaniu, organizowany jest  kiermasz "Zielony Poznań", który jest imprezą promującą i otwierającą konkurs. Kiermasz organizowany jest przez Miasto Poznań przy współudziale Palmiarni Poznańskiej i Targowisk SA. Dla odwiedzających udostępnione będą stoiska w godz. 1000 - 1700, na których znajdzie się liczny asortyment ogrodniczy, m.in. rośliny ozdobne, narzędzia, nawozy czy fachowa literatura.

Załączniki