Dlaczego Poznań?

Poznań jest ważnym ośrodkiem biznesowym na mapie Polski. W mieście działa ponad 110 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego jest jedną z największych w Polsce. Większość  kapitału zagranicznego pochodzi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Japonii i Szwecji, Hiszpanii, Holandii, RPA. Stolica Wielkopolski jest jednym z głównych ośrodków lokalizacji inwestycji zagranicznych.

W latach 1990-2017 skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych zrealizowanych w mieście wyniosła ponad 9,5 mld USD. Najczęstszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Poznaniu są firmy prywatne (68%) oraz spółki prawa handlowego (15%). Poziom bezrobocia w Poznaniu od lat należy do najniższych w Polsce.

Strategia pozyskiwania inwestorów dla miasta Poznania jest ukierunkowana na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających inwestorów w branżach wytwarzających wysoką wartość dodaną oraz generowanie zapotrzebowania na wykształconych i dobrze opłacanych pracowników w gospodarce opartej na wiedzy.

Priorytetowymi dla miasta sektorami gospodarki są: produkcja zaawansowana technologicznie, Business Process Outsourcing (BPO), Shared Services Center (SSC), badania i rozwój (B+R), działalność kongresowo-wystawiennicza oraz infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa. Działania miasta mają na celu uczynienie Poznania centrum wysokospecjalistycznych usług, ze szczególnym uwzględnieniem usług APS obejmujących: reklamę, bankowość, konsulting, ubezpieczenia, zarządzanie nieruchomościami.

Miasto wspiera także działanie inwestorów w podstrefie specjalnej strefy ekonomicznej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej