Granice rynku nieruchomości

W hotelu Novotel odbyła się konferencja pod hasłem ,,Granice rynku nieruchomości" zorganizowana przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która zgromadziła około 200 uczestników. W ciągu dwóch dni odbyły się cztery panele dyskusyjne: Granice rynku nieruchomości, Rozwój lokalnych rynków nieruchomości, Sektor finansowy a rynek nieruchomości oraz Gospodarka przestrzenna i współpraca z samorządami w sektorze nieruchomości. 

Granice rynku nieruchomości
Konferencja 'Granice rynku nieruchomości'

Konferencję rozpoczął uroczystą przemową rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, a w następującym po niej wykładzie przedstawione zostało pięćdziesięciolecie działalności Katedry Inwestycji i Nieruchomości. Wykład specjalny odbył się z udziałem m.in. prof. dra hab. Marka Bryxa ze Szkoły Głównej Handlowej.

Paneliści reprezentowali liczne uczelnie krajowe oraz firmy i instytucje branżowe. Z ramienia Urzędu Miasta Poznania wystąpili wiceprezydent Bartosz Guss  i dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Piotr Sobczak.

W oparciu o wypowiedzi prelegentów można dokonać pewnej charakterystyki rynku nieruchomości. Ze względu na swoją różnorodność nie ma ona granic ani rozwojowych, ani lokalizacyjnych, trzeba go jednak rozpatrywać lokalnie ze względu na specyfikę konkretnego miejsca.

Paneliści doszli do wniosków, że finansowanie inwestycji prywatnych, głównie mieszkaniowych, jest dobrze zorganizowane. Gorzej ma się finansowanie inwestycji instytucjonalnych, co wynika częściowo z wielkości nakładów, które znacznie przewyższają nakłady na inwestycje prywatne, dlatego konieczny jest jego rozwój.

Według panelistów, współpraca samorządów z inwestorami powinna ona zaczynać się na poziomie planowania inwestycji. Reprezentant jednej z firm deweloperskich zaznaczył, że chciałby rozmawiać z samorządami nt. ich planów dot. rozwoju infrastruktury i dostosowywać do nich swoje inwestycje, by nie generować niepotrzebnych kosztów społecznych i środowiskowych wynikających z jej braku, i tym samym optymalizować ich lokalizację. 

Przedstawiciele samorządu wskazywali na przestarzałe narzędzia planistyczne i sugerowali dostosowanie ich do współczesnych realiów. Konferencja była wielkim sukcesem, o czym świadczy wysoka jak na specyfikę omawianych zagadnień, liczba ok. 200 uczestników.