Nagroda Outsourcing Stars 2017 dla Poznania!

Poznań najlepszą lokalizacją dla sektora usług nowoczesnych w Polsce. Stolica Wielkopolski już po raz czwarty zdobywa prestiżową nagrodę Outsourcing Stars, przyznawaną przez Fundację Pro Progressio, która wspiera i monitoruje rozwój branży outsourcingowej.

Outsourcing Stars 2017
Outsourcing Stars 2017

Głównym kryterium konkursowym była liczba absolwentów kierunków informatycznych i ekonomicznych, którzy stanowią tzw. talent pool (bazę potencjalnych pracowników) dla firm tworzących centra usług nowoczesnych. Analizowano także osiągnięcia miast w zakresie przyciągania nowych projektów inwestycyjnych z sektora usług nowoczesnych (BPO/SSC) oraz liczbę wydarzeń outsourcingowych wspieranych przez miasto.

Konkurs Outsourcing Stars organizuje fundacja Pro Progressio, zajmująca się rozwojem przedsiębiorczości w Polsce, w szczególności sektora usług dla biznesu. Pod tą nazwą kryją się firmy których profil działalności to outsourcing procesów biznesowych (BPO), centrum usług wspólnych (SSC), centrum badawczo-rozwojowe (R&D), Call i Contact Center.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najdynamiczniej rozwijających się organizacji outsourcingowych, centrów usług wspólnych oraz instytucji otoczenia sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Konkurs realizowany jest nieprzerwanie od pięciu lat. W tym roku ceremonia wręczania nagród odbyła się w Gdyni. Statuetkę i dyplom dla Miasta Poznania odebrała dyrektor Biura Obsługi Inwestorów, Katja Lożina.

- Nagroda Outsourcing Stars to sygnał dla inwestorów, że w Poznaniu otrzymają wsparcie od Miasta na najwyższym możliwym poziomie. Dla nas, Biura Obsługi Inwestorów, to wyróżnienie jest dowodem, że praca, którą wykonujemy, daje zamierzony rezultat. W ubiegłym roku wspieraliśmy powstawanie 11 nowych projektów inwestycyjnych z sektora usług nowoczesnych. Staramy się być w regularnym kontakcie z naszymi inwestorami i odpowiadać na ich potrzeby. Jako Miasto realizujemy kilka inicjatyw na rzecz branży BPO/SSC, m.in. Tydzień BPO/SSC, kampanię "Niemiecki do Poznania". Wspieramy sektor IT, w tym także branżę game development. Cieszymy się, że praca Miasta Poznania na rzecz sektora usług nowoczesnych jest dostrzegana - mówi Katja Lożina, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania.