Nowa inwestycja GSK Finance Hub w Poznaniu

GSK, jeden z największych inwestorów w polskim przemyśle farmaceutycznym, otworzy w Poznaniu GSK Finance Hub. Nowe centrum będzie odpowiedzialne za procesy finansowe w ramach całej Grupy GSK w Europie. Inwestycja o wartości ponad 30 mln złotych pozwoli na utworzenie nawet 300 nowych wysokopłatnych i specjalistycznych miejsc pracy.

Otwarcie GSK Finance Hub w Poznaniu
Otwarcie GSK Finance Hub w Poznaniu

Poznańskie centrum jest jednym z trzech takich jednostek regionalnych GSK Finance Hub na świecie i jest częścią nowego modelu operacyjnego globalnych funkcji finansowych GSK. Będą one centrami ekspertyzy zajmującymi się zaawansowanymi analizami, raportowaniem, planowaniem, koordynacją i doradztwem. Zespół specjalistów poznańskiego GSK Finance Hub będzie odpowiedzialny za region europejski i będzie ściśle współpracować z innymi specjalistami z obszaru finansów pracującymi w Europie oraz w różnych funkcjach, takich jak badania i rozwój czy produkcja, wspierając obrót Grupy GSK w wys. 40 mld zł.

Obok planowania i prognozowania biznesowego oraz raportowania i kontroli finansowej, nowoutworzony zespół będzie włączony w rozwój funkcji finansów GSK oparty na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, w tym na inteligentnej automatyzacji procesów finansowych, wykorzystującej technologię mobilną oraz robotyzację procesów.  

- Firma GSK jest mocno związana z Polską i od 20 lat prowadzi tu wiele działań biznesowych i inwestycji - by wymienić wśród wielu innych fabrykę leków, Centrum Usług Biznesowych GSK IT, badania kliniczne czy teraz GSK Finance Hub. Polska tworzy otoczenie przyjazne dla prowadzenia działalności biznesowej, ale też wyróżnia się silnym kapitałem ludzkim, dzięki któremu możemy tu przyciągać innowacyjne projekty o znaczeniu globalnym - powiedział Nikos Xydias, dyrektor generalny GSK
w Polsce.

Jeszcze w tym roku obecny zespół około 2 tys. pracowników GSK zatrudnionych w Polsce powiększy się o kolejne 80 osób. Docelowo w ciągu najbliższych 2 lat w GSK Finance Hub ma pracować 200-300 specjalistów. Jest to wyjątkowa szansa dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę
i kompetencje w różnorodnym obszarze finansów: od planowania, raportowania i analiz, poprzez wsparcie ośrodków badawczo-rozwojowych, funkcji korporacyjnych, produkcji oraz działalności biznesowej.  Nowe centrum, podobnie jak poprzednie inwestycje GSK w Polsce, rozwinie unikatowe kompetencje zawodowe ekspertów, tym razem z obszaru finansów.

- Braliśmy pod uwagę kilka lokalizacji, ale Poznań okazał się oczywistym zwycięzcą - mówił podczas oficjalnego ogłoszenia otwarcia huba Mark Heathcote, wiceprezes ds. usług finansowych w Centrali GSK. - Nie tylko dlatego, że już w tej chwili mamy tu swoje oddziały. Poznań to otwarte, żywe miasto z dynamiczną kulturą biznesową i ogromnym zapleczem naukowym i eksperckim.

Jednym z największych atutów Poznania są wykwalifikowane kadry oraz potencjał akademicki - w mieście jest 25 uczelni, na których kształci się niemal 120 tys. osób. Mieszczą się tu również dziesiątki placówek naukowo-badawczych i rozwojowych, w tym oddział PAN. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym, konkuruje też z innymi ośrodkami jakością życia: Poznań stawia na otwartość i różnorodność, zapewnia bogatą ofertę kulturalną i zielone tereny rekreacyjne. Dodatkowo miasto systemowo wspiera inwestorów: ma rozwiniętą infrastrukturę techniczną i system usług dla biznesu.

- Miasto Poznań od wielu lat prowadzi działania ukierunkowane na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających inwestorów - podkreśla Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania. - Priorytetami są dla nas branże zaawansowane technologicznie, w tym nowoczesne usługi biznesowe czy informatyczne. Mamy świetnych specjalistów i dobrą infrastrukturę. Przykład firmy GSK potwierdza, że Poznań tworzy atrakcyjne i bezpieczne warunki do inwestowania. Życzę firmie, by dalej się rozwijała w Poznaniu.