Podsumowanie działalności Centrum Usług Biznesowych GSK IT w Poznaniu

Poznańskie Centrum Usług Biznesowych GSK IT w ciągu roku zwiększyło zatrudnienie o dodatkowych 200 osób. Obecnie 700 specjalistów wspiera procesy badawczo-rozwojowe leków i szczepionek, produkcję i dostarczanie produktów GSK milionom pacjentów na całym świecie. O znaczeniu takiej działalności dla rozwoju polskiej gospodarki i nauki mówili, podczas uroczystości podsumowującej kolejny etap rozwoju Centrum, wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński, Ambasador Brytyjski Jonathan Knott, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, przedstawiciele zarządu GSK oraz rektor Politechniki Poznańskiej.

GSK_26.10.2017
GSK_26.10.2017

GSK jest jedną z największych firm globalnych działających w ochronie zdrowia i wiodącym inwestorem w polskim przemyśle farmaceutycznym. Obok inwestycji związanych z produkcją leków w poznańskiej fabryce, w 2005 r. spółka utworzyła Centrum Usług Biznesowych GSK IT, które jest jednym z trzech takich globalnych ośrodków GSK. Zespół 700 polskich specjalistów wspiera 100 tys. pracowników GSK na całym świecie i obsługuje ponad 20 tys. systemów informatycznych.

"Z punktu widzenia polityki gospodarczej kraju, innowacyjna branża farmaceutyczna, uznawana jest za jeden z najprężniejszych i najbardziej rozwojowych sektorów gospodarki. Centrum Usług Biznesowych GSK IT, poprzez inwestycje w obszarze inteligentnej reindustrializacji, transfer know-how i tworzenie nowych wysokospecjalistycznych i wysokopłatnych miejsc pracy, wpisuje się w główne założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - podkreślił wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

W roku 2016 Centrum wdrożyło strategię i model działania oparty na rozwoju wysoko specjalistycznych centrów kompetencyjnych. Obecnie 6 specjalistycznych zespołów wspiera od strony technologicznej, informatycznej i obliczeniowej zarówno procesy badawczo-rozwojowe prowadzące do opracowania nowych leków i szczepionek, ich produkcji, jak i codzienną działalność powiązaną z dostarczaniem produktów GSK milionom pacjentów na całym świecie. Nowa strategia pozwoliła stworzyć od ubiegłego roku dodatkowych 200 miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników IT.

"Polski zespół GSK IT dostarcza kompetencje i rozwiązania, które są niezbędne w pracy naukowców i pracowników GSK nad naszymi terapiami. To zdecydowanie usprawnia proces badawczo-rozwojowy i produkcję innowacyjnych leków i szczepionek" - powiedział Sebastian Drzewiecki, Dyrektor Zarządzający Centrum Usług Biznesowych GSK IT oraz Członek Zarządu GSK Services Sp. z o.o.

Statystycznie jedynie 2 spośród 10 tys. badanych związków chemicznych mają szanse stać się nowymi lekami, a proces rozwoju innowacyjnej terapii może trwać nawet 13 lat.

"Obszar nauk przyrodniczych i medycznych jest jedną z najmocniejszych stron brytyjskiej gospodarki. Brytyjskie firmy z tego sektora są  przedsiębiorstwami wiodącymi na świecie i w znaczący sposób wspierają brytyjski sektor ochrony zdrowia. Jest to obszar wymagający bliskiej współpracy sektora publicznego, rządowego, firm komercyjnych i świata nauki oraz międzynarodowego transferu know how. Cieszę się, że brytyjskie firmy, takie jak GSK, zarówno inwestują i transferują swój know-how do innych krajów, ale też korzystają z wiedzy i kompetencji międzynarodowych specjalistów - świetnym przykładem jest tu rozwój GSK w Polsce i fakt, iż firma zatrudnia tu ponad 1700 wysoko wykwalifikowanych pracowników. To z pewnością przyspiesza odkrywanie nowych terapii. GSK jest doskonałym przykładem na to, jak brytyjskie i polskie firmy mogą współpracować i dostarczać realnych korzyści obywatelom obu państw" - stwierdził Jonathan Knott, Ambasador Brytyjski w Polsce.

Kluczowe dla rozwoju gospodarki jest powiązanie jej z zasobami nauki. Podczas uroczystości podsumowującej kolejny etap rozwoju Centrum w Poznaniu, przedstawiciele GSK IT oraz Politechniki Poznańskiej podpisali porozumienie w zakresie rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Celem projektu, oprócz zacieśnienia współpracy pomiędzy GSK i Politechniką Poznańską, jest także optymalizacja procesów wsparcia użytkowników przez zespół IT.