Poznański zespół w finale globalnego konkursu "Miasta dla przyszłości"

Maria Dolniak wraz zespołem młodych pracowników Sweco Consulting z Poznania dołączyła do ścisłego grona finalistów europejskiego etapu konkursu "Miasta dla przyszłości", organizowanego przez RICS w ramach jubileuszu 150-lecia istnienia organizacji. Projekt ekologicznych ławek przechwytujących wodę deszczową został wybrany spośród 1200 zgłoszeń z całego świata.

Cities for our Future
Cities for our Future

Polacy będą walczyć o nagrodę w globalnym etapie konkursu. Aby zwiększyć swoje szanse na wygraną, będą mieli możliwość współpracy z ekspertem wskazanym przez RICS, który pomoże im udoskonalić projekt.

W obliczu trzech milionów ludzi migrujących każdego tygodnia na tereny miejskich aglomeracji, wzrost liczby ludności w miastach jest dzisiaj jednym z kluczowych wyzwań rozciągających się przed społeczeństwami. Tak szybka ekspansja coraz bardziej obciąża istniejącą infrastrukturę miejską i sieć usług. Rzesze mieszkańców żyją w slumsach lub w niskiej jakości mieszkaniach; wiele osób zmuszonych jest znosić słabą jakość powietrza i nieadekwatne do liczby użytkowników połączenia komunikacyjne.

W ramach konkursu "Miasta dla przyszłości", organizowanego we współpracy z UNESCO i Stowarzyszeniem Uniwersytetów Wspólnoty Narodów, RICS wezwał młodych ludzi do zaprezentowania nowatorskich pomysłów, które pomogą rozwiązać najpilniejsze problemy dotykające miasta w Europie i na całym świecie. W ramach konkursu napłynęło ponad 1200 zgłoszeń ze wszystkich zakątków globu.

Projekty finalistów:

  • Tijman Dekkers z Holandii zaproponował rozwój Delta X - systemu przechwytywania wody deszczowej, który jest tani i łatwy do skonstruowania.
  • Maria Dolniak z młodym zespołem profesjonalistów z Polski opracowała projekt ławek miejskich REbench, które mogą przechwytywać deszczówkę wpisując się jednocześnie w otaczającą je przestrzeń miasta. Publiczne ławki, które wychwytują deszczówkę, miałyby rozwiązywać problem niedoboru wody w Poznaniu.
  • Projekt Aitora Lópeza opracowany wraz z zespołem z Universitat Politècnica de València z Hiszpanii opiera się na założeniu, że zmiana struktury ulic Mediolanu i wprowadzenie pojazdów autonomicznych w ciągu trzydziestu lat uwolni miejsca parkingowe i zapewni więcej zielonej przestrzeni.
  • Maria Rosaria Angrosino z Włoch zaproponowała projekt stworzenia cyfrowej platformy wiedzy w celu monitorowania i obrazowania w czasie rzeczywistym stanu zanieczyszczenia środowiska w Neapolu.
  • Technologię rozwiązania problemu niedoboru wody w Kazaniu w Rosji opartą na pozyskiwaniu wilgoci z powietrza, zaproponowaną przez Annę Budnikovą z Rosji.

Trzymamy kciuki za sukces poznańskich pracowników Sweco Consulting, którzy powalczą o nagrodę w wysokości 56 tys. euro w ramach globalnego etapu konkursu.

Sweco Consulting sp. z o.o. zajmuje się planowaniem i projektowaniem miast przyszłości. Oferuje swoim klientom usługi doradcze i inżynierskie na rynku: wodnymenergetycznymdrogowymkolejowym oraz budownictwa kubaturowego. Działalność Sweco Consulting skupia się na trzech głównych obszarach: konsultinguprojektowaniu oraz nadzorach, a sieć biur regionalnych, zlokalizowanych w największych miastach w kraju, umożliwia realizację projektów w każdym zakątku Polski.  W Poznaniu jesteśmy zaangażowani w wiele przedsięwzięć m.in. przebudowa Biblioteki Raczyński, rozbudowa ul. Święty Marcin, przygotowanie koncepcji odwodnienia w zlewni rzeki Bogdanki. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.sweco.pl/