Raport "Co przyniosły inwestycje zagraniczne - wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu".

1.06.2017 w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podczas wspólnego spotkania międzynarodowych izb handlowych zaprezentowano wyniki analizy wpływu inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarki w formie raportu "Co przyniosły inwestycje zagraniczne - wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu". Raport został przygotowany przez centrum analiz polityczno-gospodarczych Polityka Insight wraz z 14 międzynarodowymi izbami gospodarczymi działającymi na rynku polskim. 

xc
xc

Spotkanie w Poznaniu zorganizowały izby: belgijska, brytyjska, francuska, skandynawska i holenderska. Raport zaprezentował jego autor Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight, a następnie poprowadził debatę, której wysłuchali lokalni inwestorzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz i środowiska gospodarczego.

Raport przygotowany przez Politykę Insight potwierdził w oparciu o konkretne dane liczbowe zdecydowanie pozytywny wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę naszego kraju. Z przeanalizowanych danych wynika, że dzięki napływowi zagranicznego kapitału polski PKB, wysokość zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników w całej gospodarce rosły szybciej, niż miałoby to miejsce, gdybyśmy realizowali scenariusz rozwoju gospodarczego bez inwestycji zagranicznych. Oprócz wymiernych efektów ekonomicznych i transferu technologii firmy zagraniczne przyczyniają się też do rozwoju w wymiarze społeczno-gospodarczym, wdrażają nowoczesne standardy zarządzania, obsługi klienta, kultury korporacyjnej, poprawiają relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, a także podejmują działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

W trakcie debaty paneliści skupili się na przedstawieniu warunków inwestowania i atutów Poznania i wielkopolski. Nie zabrakło jednak wypowiedzi o istniejących barierach inwestowania, takich jak skomplikowane i zmieniające się przepisy prawa, system podatkowy i zasady obowiązujące przy zamówieniach publicznych. Z drugiej strony istnieje rozwinięty system wsparcia dla inwestorów, instytucje takie jak Biuro Obsługi Inwestorów (Urząd Miasta Poznania) i Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (Urząd Marszałkowski) pomagają inwestorom płynnie przejść procedury i zrealizować swoje zamierzenia inwestycyjne.

Konkluzja debaty była optymistyczna, przewidujemy dalszy wzrost aktywności inwestycyjnej w regionie, a czynniki zewnętrzne, takie jak Brexit, traktujemy jako szansę dla Polski na pozyskania nowych inwestorów.