Stypendia na staże - nowa edycja

Miasto Poznań zaprasza poznańskie firmy i studentów poznańskich uczelni do skorzystania ze wsparcia finansowego na organizację staży.

logo
logo

Stypendia dla studentów na staże  - nowy wniosek

Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania na organizację staży w formie stypendium dla stażysty. Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, wprowadzono nowy formularz wniosku o przyznanie stypendium. Wniosek zawiera informację o sposobie przetwarzania danych osobowych, których podanie jest niezbędne do ubiegania się o stypendium.

Zasady przyznawania stypendiów nie uległy zmianie. O dofinansowanie mogą wnioskować wspólnie firma organizująca staż wraz ze studentem przyjętym na staż. Firma organizująca staż musi mieć siedzibę, oddział lub biuro w Poznaniu. Stypendystą może zostać student poznańskiej uczelni zamieszkały w Poznaniu, który zostanie przyjęty na staż przez firmę składającą wniosek (wyjątkowo możliwe jest przyznanie stypendium osobie nieposiadającej miejsca zamieszkania w Poznaniu, jeśli spełnione są wszystkie pozostałe warunki).

Celem programu stażowego jest wsparcie poznańskich studentów i ułatwienie im zdobycia atrakcyjnych miejsc stażowych, a następnie miejsc pracy w poznańskich firmach oraz wsparcie dla firm, pozwalające obniżyć koszty organizacji staży. Po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie stażysty (lub innej osoby) i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez 6 miesięcy.

Kwota stypendium może być przeznaczona na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, jak np.: koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania. Stypendium przyznawane jest maksymalnie na 6 miesięcy.

Zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Miasta Poznania cztery razy w roku, w terminach do dnia: 31 marca, 30 czerwca, 31 października lub 31 grudnia danego roku.

Regulamin programu stypendiów, wzory wniosku wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz umowy stypendialnej można znaleźć tutaj:

(http://www.poznan.pl/mim/inwestycje/program-stypendiow,p,17048,17052,17269.html)

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Inwestorów:

Załączniki