The BSS Tour w Poznaniu

Rozwój branży usług nowoczesnych dla biznesu oraz wyzwania, z którymi nieustannie mierzą się jej przedstawiciele, były głównymi tematami spotkania zorganizowanego w Poznaniu przez Fundację Pro Progressio w ramach cyklu "The BSS Tour".

The BSS Tour
The BSS Tour

Konferencja zorganizowana 18 października pod hasłem "Nowe wyzwania dla Centrów Usług Wspólnych" zgromadziła dużą liczbę uczestników z branży usług nowoczesnych, którzy mieli szansę zaktualizować swoją wiedzę na temat potencjału inwestycyjnego Poznania. Przy okazji konferencji wydany został  przez Fundację Pro Progressio, przy wsparciu Miasta Poznania, nowy raport "Focus on Poznań", zawierający najbardziej aktualne informacje dotyczące demografii, rynku pracy, rynku nieruchomości, a także edukacji i kultury w naszym mieście.

Uczestnicy wysłuchali ciekawych paneli dyskusyjnych na temat rozwoju centrów kompetencyjnych. Paneliści wyrażali przekonanie, że Poznań, głównie ze względu na wykwalifikowaną bazę pracowników oraz rozwijający się dynamicznie rynek nieruchomości jest dobrą lokalizacją dla sektora SSC/BPO. W  finalnym panelu przedstawicielka Biura Obsługi Inwestorów Katarzyna Sobocińska  rozmawiała z Aleksandrą Stelmach-Gryszką (PwC), Szymonem Stadnikiem (Frista), Markiem Ulaneckim (Vastint), Martą Ziębą-Szklarską (Inicjatywa Mobilności Pracy), Rafałem Olejniczakiem (3M) o bieżących transformacjach i wyzwaniach leżących przed firmami, a także o pracownikach delegowanych (bardzo istotna problematyka obecna w dyskusjach na poziomie Unii Europejskiej.

W realizacji wydarzenia The BSS Tour Poznań uczestniczyły podmioty profesjonalnie zajmujące się tematyką SSC. Patronem Honorowym konferencji była Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Partnerami merytorycznymi wydarzenia były Adaptive SAG, 4Synchronicity, IAOP oraz Deutscher Outsourcing Verband. W zorganizowanie forum zaangażowane było Miasto Poznań (Biuro Obsługi Inwestorów) oraz Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza. Konferencję wspierali także VASTINT oraz Grupa Nowy Styl, a eksperci z tych firm aktywnie uczestniczyli w prowadzonych dyskusjach.

Warto odnotować uzyskane międzynarodowe wsparcie medialne. Swoich Patronatów udzielili: Emerging-Europe, Link to Poland, Outsourcing-Journal, OutsourcingPortal.eu, Magazyn Outsourcing&More, QBusiness.pl oraz Poland Today.