UEP otwiera studia doktoranckie na studia doktoranckie Data Science in Business and Administration

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przeszedł pozytywnie I etap konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację programu "Doktorat wdrożeniowy", uruchamiając rekrutację na studia doktoranckie DaSBA - Data Science in Business and Administration. Uniwersytet Ekonomiczny zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

UEP
UEP

Studia doktoranckie DaSBA - Data Science in Business and Administration mają na celu tworzenie warunków do współpracy między firmą wysyłającą pracownika na studia doktoranckie a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu  w zakresie zaawansowanych metod przetwarzania danych (data science), oferując pracownikom firmy przygotowanie pracy doktorskiej służącej rozwojowi przedsiębiorstwa.

Korzyści płynące z udziału w tym przedsięwzięciu to między innymi: znalezienie sposobu na rozwiązanie konkretnego wyzwania przez uruchomienie projektu badawczego, rozwój zawodowy pracowników poprzez uzyskanie stopnia naukowego doktora oraz możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta (ustawa o innowacyjności z 4.11.2016 roku).

Doktorant uczestniczący w programie "Doktorat wdrożeniowy" ma zapewnioną opiekę kadry naukowej, posiadającej doświadczenie w licznych międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, współpracę z promotorem, który skutecznie przeprowadził kilkadziesiąt doktoratów oraz wsparcie finansowe w postaci stypendium doktoranckiego (2450 zł miesięcznie płatne przez 48 miesięcy). 

Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się 15.09.2017 roku.  Uniwersytet Ekonomiczny zaprasza do zgłaszania kandydatów na studia spośród pracowników. Kierownik Programu DaSBA chętnie spotka się z Państwem i udzieli dodatkowych szczegółowych informacji (Witold@Abramowicz.pl).