Zapraszamy na kolejną edycję programu stypendialnego dla studentów

Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania na organizację staży w formie stypendium dla stażysty. O dofinansowanie mogą ubiegać się wspólnie firma organizująca staż wraz ze studentem przyjętym na staż. Warunkiem koniecznym jest, aby firma organizująca staż miała siedzibę w Poznaniu. Stypendystą może zostać student poznańskiej uczelni zamieszkały w Poznaniu, który zostanie przyjęty na staż przez firmę składającą wniosek

www.poznan.pl
www.poznan.pl

Celem programu stażowego jest wsparcie poznańskich studentów i ułatwienie im zdobycia atrakcyjnych miejsc stażowych, a następnie miejsc pracy w poznańskich firmach oraz wsparcie dla firm, pozwalające obniżyć koszty organizacji staży. Po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie stażysty (lub innej osoby) i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez 6 miesięcy.

 Zapraszamy do składania wniosków na kolejną edycję: do 31.03.2018 r.

W tym roku odbędą się jeszcze 3 edycje składania wniosków:

- do 30.06.2018 r.

- do 31.10.2018 r.

- do 31.12.2018. r.

Szczegóły programu można znaleźć tutaj http://www.poznan.pl/mim/inwestycje/program-stypendiow,p,17048,17052,17269.html