NIEMIECKI DO POZNANIA

Biuro Obsługi Inwestorów podejmuje szereg działań, mających na celu promowanie nauki języka niemieckiego w Poznaniu. Jednym z nich jest ulotka, informująca o korzyściach płynących ze znajomości języka. 

Będziemy też przekonywać, że WARTO UCZYĆ SIĘ NIEMIECKIEGO W POZNANIU na Targach Edukacyjnych 22 - 24 marca.

W roku szkolnym 2016/2017 j. niemieckiego dzieci uczą się w:

Od nowego roku szkolnego planuje się uruchomienie oddziałów dwujęzycznych w: