NIEMIECKI DO POZNANIA

Biuro Obsługi Inwestorów podejmuje szereg działań mających na celu promowanie nauki języka niemieckiego w Poznaniu. Są one odpowiedzią na potrzeby firm działających w Poznaniu w różnych branżach, m.in. w sektorze usług nowoczesnych.

Już po raz drugi spotkaliśmy się z uczniami poznańskich szkół na Targach Edukacyjnych 23- 25 marca 2018! Miasto wystawiało się pod hasłem "Warto się uczyć języka niemieckiego". Pokazaliśmy uczniom, dlaczego warto wybrać niemiecki i jakie możliwości zatrudnienia otwierają się przed osobami władającymi tym językiem. Zaprezentowaliśmy konkretne firmy, w których wykorzystuje się język niemiecki.

Podczas targów na stoisku Biura Obsługi Inwestorów byli obecni także przedstawiciele nastepujących instytucji: Goethe Institut, Stowarzyszenie nauczycieli języka niemieckiego oraz ZfA- Deutsche Auslandsschularbeit International (instytucja ta została powołana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i zajmuje się tworzeniem szkół niemieckich na całym świecie. Wspiera również szkoły, w których przygotowuje się młodzież do certyfikatu Deutsches Sprachdiplom. W Poznaniu certyfikat DSD można uzyskać w liceach nr VII, II i IX).

W roku szkolnym 2016/2017 j. niemieckiego dzieci uczyły się w:

Od roku szkolnego 2017/18 planowano uruchomienie oddziałów dwujęzycznych w: