Nieruchomość do zbycia

Mapy i wizualizacje

Oznaczenie działki:

52/33/27/9

Położenie:

Położenie na mapie
Opis działki

Etap przygotowania nieruchomości:

przeznaczone do zbycia zarządzeniem Prezydenta

Tryb zbycia:

przetarg nieograniczony

Pole powierzchni [m2]:

355 m2

Opis dodatkowy:

niezabudowana

Pozostałe informacje:

ul. Starowiejska - Zagonowa

Komentarz:

-

Kontakt:

(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862