Nieruchomość do zbycia

Oznaczenie działki:

08/33/66/33

Położenie:

Położenie na mapie
Opis działki

Etap przygotowania nieruchomości:

przeznaczone do zbycia zarządzeniem Prezydenta

Tryb zbycia:

przetarg nieograniczony

Pole powierzchni [m2]:

845 m2

Opis dodatkowy:

budownictwo jednorodzinne, niezabudowana

Pozostałe informacje:

ul. Rzodkiewkowa - działka 66/33

Komentarz:

-

Kontakt:

(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862