Polski Czempion

Polski Czempion - o programie

Program Polski Czempion realizowany jest przez Miasto Poznań we współpracy z PwC, Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Program "Polski Czempion" ma na celu promocję i wsparcie polskich przedsiębiorstw, które dokonały ekspansji kapitałowej na rynki zagraniczne lub są w jej trakcie, a także dzielenie się nabytą przez nie wiedzą z innymi firmami, które planują wyjście za granicę. Ideą programu jest wypromowanie w ciągu paru lat, kilku polskich przedsiębiorstw, które dzięki ekspansji międzynarodowej osiągną zasięg globalny i pozostaną związane z miastem i regionem, z którego pochodzą. Firmy biorące udział w programie Polski Czempion muszą mieć charakter co najmniej multilokalny w skali Europy oraz posiadać strategię globalną. By przystąpić do programu firmy muszą spełniać poniższe kryteria:

1. Wyłonienie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia i strategii ekspansji zagranicznej przez polskie przedsiębiorstwa z korzyścią dla budowy długofalowego rozwoju firmy i z uwzględnieniem promowania marki polskiej za granicą.

2. W Konkursie premiowane będą firmy realizujące długofalową strategię ekspansji na rynkach zagranicznych, odnoszące na nich sukcesy i przyczyniające się do promocji polskiej marki.

3. Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce i ich

większościowym właścicielem jest polski kapitał prywatny.

4. Poprzez ekspansję zagraniczną rozumiemy działalność eksportową lub inwestycyjną prowadzoną przez firmy poza granicami Polski.

W programie biorą udział m.in.: Solaris, Vox, Biofarm, Ster, LUG, Novol, BCC, Beyond, Omni3d, Colian, BSC packaging group oraz inne.

Dotychczas:

-          Nawiązano współpracę z odpowiednikami PAIiIZu na całym świecie

-          Współpraca z bankami HSBC i BZWBK w temacie instrumentów finansowych

-          Nagrano reportaż za pośrednictwem Biura Prasowego UMP prezentujący sylwetki firm biorących udział w programie

-          Przygotowano, wydrukowano i rozesłano do Ambasad i izb przemysłowo - handlowych folder informacyjny z wizytówkami firm biorących udział w programie

Oficjalna strona programu: www.polskiczempion.pl

Załączniki