Program stypendiów

 • Stypendia na staże 
 • Program stypendiów dla studentów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienie w Poznaniu. Miasto Poznań zaprasza poznańskie firmy i studentów poznańskich uczelni do skorzystania ze wsparcia finansowego na organizację staży.Dla kogo:
  • Organizatorem stażu może być firma mająca siedzibę (oddział lub biuro) w Poznaniu
  • Stypendystą może być student poznańskiej uczelni zamieszkały w Poznaniu, który zostanie przyjęty na staż przez organizatora stażu. (Wyjątkowo możliwe jest przyznanie stypendium osobie nieposiadającej miejsca zamieszkania w Poznaniu, jeśli spełnione są wszystkie pozostałe warunki).

  Cel programu:

  • Wsparcie poznańskich studentów i ułatwienie im zdobycia atrakcyjnych miejsc stażowych, a następnie miejsc pracy w poznańskich firmach.
  • Wsparcie dla firm, pozwalające obniżyć koszty organizacji staży.
  • Tworzenie nowych miejsc pracy - po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie stażysty (lub innej osoby) przez organizatora stażu i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez 6 miesięcy.

  Stypendium:

  • Przyznawane na maksymalnie 6 miesięcy.
  • Kwota stypendium może być przeznaczona na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, jak np.: koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania.
  • Decyzję o wysokość stypendium podejmuje Prezydent Miasta w oparciu o kosztorys stażu przedstawiony przez organizatora stażu, biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków i wysokość dostępnych środków budżetowych.

  Wnioski:

  • Wniosek składa organizator stażu wraz z kandydatem na stypendystę
  • Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań
  • Terminy składania wniosków: cztery razy w roku, do dnia: 31 marca, 30 czerwca, 31 października lub 31 grudnia danego roku.

  Podstawa prawna:

  http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lxxi-1326-vii-2018-z-dnia-2018-07-11,76513/

  oraz

  http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/542-2018-p,NT0014E226/

  Regulamin, wzór umowy, formularz wniosku i klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania:

  Kontakt, bliższe informacje:

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej