Istnieje możliwość nabycia, wydzierżawienia lub nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości miejskich, które znajdują się poza ofertą prezentowaną na stronach internetowych Urzędu Miasta. Właściwą jednostką, która zajmuje się sprawami sprzedaży/wydzierżawienia terenu miejskiego jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami, który gospodaruje zasobem Poznania i Skarbu Państwa w granicach administracyjnych miasta.

Przedstawiamy krótki opis działań, dzięki którym można pozyskać informacje na temat gruntów nie wychodząc z biura lub domu. Dzięki możliwościom współczesnych systemów informacji kartograficznej łatwo uzyskać informację m.in. o właścicielu terenu, oznaczeniach geodezyjnych oraz funkcji przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Informacje online o działkach, sytuacji, sąsiedztwie interesujących terenów oraz komunikacji dostępne są poprzez System Informacji Przestrzennej. Sprawdzanie możliwości nabycia interesującego terenu z zasobu miejskiego odbywa się poprzez wnioskowanie i kontakt z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania. Dane z ewidencji gruntów i budynków można także uzyskać bezpośrednio w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ul. Gronowa 20 w Poznaniu)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej