Tydzień BPO/SSC

Projekt Tydzień SSC/BPO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom centrów, Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania zainicjowało wydarzenie Tydzień SSC/BPO, które skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z możliwościami, jakie daje branża SSC/BPO, zachęcenie ich do kształcenia na kierunkach ekonomicznych oraz zmotywowanie do nauki języków obcych. Projekt kierowany jest do uczniów 2 ostatnich lat liceum oraz technikum.

Składa się z dwóch etapów:

1) przeprowadzenie warsztatów w szkołach - lekcji prowadzonych przez pracowników firm SSC/BPO, na których omawiana będzie tematyka związana z pracą w centrach, rekrutacją, kompetencjami potrzebnymi na współczesnym rynku pracy

2) drzwi otwarte w firmach z sektora, które biorą udział w projekcie - przedstawienie pracy w sektorze usług nowoczesnych.

W 2018 r. wydarzenie odbędzie się w październiku.