Biuro Obsługi Inwestorów

Biuro Obsługi Inwestorów podejmuje działania stymulujące aktywność gospodarczą Miasta oraz popularyzujące i promujące Poznań jako dogodne i atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej, bezpośrednio wspiera obsługę i świadczy pomoc dla inwestorów chcących lokować swoje inwestycje w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej oraz kreuje pozytywny wizerunek Miasta w zakresie polityki gospodarczej i inwestycyjnej w kraju i za granicą.

Zgodnie ze Strategią pozyskiwania inwestorów dla Miasta Poznania działania zmierzające do pozyskiwania inwestorów nakierowane są przede wszystkim na inwestorów z branż priorytetowych, a w szczególności sektora nowoczesnych usług, badań i rozwoju oraz produkcji zaawansowanej technologicznie.

Ponadto zadaniem Biura jest też promocja ofert nieruchomości miejskich przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Biuro oferuje inwestorom pomoc m.in. w zakresie:

  • dostarczanie informacji i danych
  • indywidualna obsługa kluczowych inwestycji, opieka Project Managera
  • organizacja spotkań, pomoc w nawiązaniu kontaktów, organizacja wizyt inwestora w Poznaniu
  • pomoc w wyborze lokalizacji/powierzchni biurowej

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej