Modernizacje taboru i infrastruktury

W 2017 r. MPK realizowało liczne prace modernizacyjne na wybranych odcinkach tras tramwajowych. Do najważniejszych należały:

modernizacja stacji prostownikowej Słowiańska

wymiana linii kablowej SN-15 kV pomiędzy stacją prostownikową Głogowska-Pamiątkowa i wymiana kabli trakcyjnych ze stacji Traugutta

rozbudowa podstacji Lechicka o trzeci zespół zasilający z wykonaniem dodatkowego okablowania

budowa sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych na ulicach Zwierzynieckiej i Kraszewskiego (od skrzyżowania z ul. Gajową do skrzyżowania z ul. Szamarzewskiego)

przebudowa torowiska - ulica i most Królowej Jadwigi od ul. Strzeleckiej do końca mostu, wymiana konstrukcji torowiska w ul. Krzywoustego od końca mostu Królowej Jadwigi do Ronda Rataje, a także odcinek od ul. Strzeleckiej do ul. Górna Wilda

przebudowa torowiska w ul. Matyi pod przejście dla pieszych przy przystanku Wierzbięcice

przebudowa przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Krańcowej

przebudowa przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań i Winogrady.

W 2017 r. przygotowano dokumentację aplikacyjną i podpisano umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę blisko 265 mln zł dla następujących projektów:

"Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu" (data zawarcia umowy: 5.04.2017 r.)

"Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze wraz z budową odcinka od Ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej" (28.06.2017 r.)

"Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego" (03.08.2017 r.)

"Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap II" (29.09.2017 r.)

"Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r." (3.10.2017 r.)

"Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" (28.12.2017 r.)

"Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje" (29.12.2017 r.)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej