Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie - projekt organizacji ruchu

Zarząd Dróg Miejskich udostępnił już projekt stałej organizacji ruchu związany z wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania na terenie Wildy.

Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie
Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie

Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie zostanie wprowadzona na obszarze ograniczonym ul. Hetmańską od południa, torami kolejowymi od zachodu, ul. Matyi i Królowej Jadwigi od północy i rzeką Wartą od wschodu. Szczegółowy projekt organizacji ruchu związanej z wdrożeniem SPP dostępny pod poniższym linkiem:

https://zdm.poznan.pl/pl/strefa-platnego-parkowania-na-wildzie-informacje

Jednocześnie przypominamy i zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych poświęconych poszerzeniu SPP o teren Wildy:

5 listopada w godzinach 8:00 - 11:00 i 16:00 - 19:00 w Branżowej Szkole I stopnia nr 42 przy ul. Św. Jerzego 6/10

6 listopada w godzinach 8:00 - 11:00 i 16:00 - 19:00 w SP nr 25 przy ul. Prądzyńskiego 53.

ZDM