{"date":"wtorek, 19.09.2017","routes":[],"stop":"STAS01","time":"17:27"}