Raport - podsumowanie I etapu konsultacji społecznych - przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej

Ciąg pieszo - rowerowy, pieszojezdnia objęta strefą zamieszkania lub ulica o uspokojonym ruchu to trzy propozycje rozwiązań dla ul. Umultowskiej najczęściej wskazywane przez uczestników zakończonego I etapu konsultacji społecznych. Ich uwagi posłużą do przygotowania wytycznych dla projektanta, któremu powierzone zostanie zadanie opracowania koncepcji budowy drogi pomiędzy ul. Krygowskiego, a ul. Ślazową.

Konsultacje społeczne dotyczące przyszłego kształtu ul. Umultowskiej ruszyły jeszcze przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac projektowych. Celem opiniowania było ustalenie w którym kierunku powinny pójść prace nad koncepcją budowy ulicy. Dlatego też zdecydowano o rozpoczęciu konsultacji od zidentyfikowania najważniejszych problemów i potrzeb osób korzystających z ul. Umultowskiej. W tym celu Zarząd Dróg Miejskich i Gabinet Prezydenta Miasta Poznania zorganizowali spacery badawcze z udziałem mieszkańców. Uruchomiony został też adres poczty elektronicznej umultowska2018@zdm.poznan.pl, na który zainteresowane osoby mogły przesyłać swoje propozycje rozwiązań dla tej części Poznania.

Konsultacje społeczne trwały od 5 do 25 czerwca br. Spacery badawcze zorganizowane zostały 5, 7 i 12 czerwca o godzinie 17:30. Wzięło w nich udział łącznie 66 osób, które dokonały wcześniejszej rejestracji oraz kilkudziesięciu mieszkańców, którzy spontanicznie dołączyli do uczestników spotkań. W ramach opiniowania do ZDM wpłynęło 135 wiadomości email. W konsultacjach uwzględniona została również petycja internetowa "Uratujmy teren nad Stawami Umultowskimi w Poznaniu dla rekreacji, sportu i przyrody (...)", podpisana przez 2568 osób, pismo Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz indywidualne pisma mieszkańców Poznania.

Katalog kwestii poruszonych podczas konsultacji, uwagi i propozycje uczestników oraz wskazane przez nich problemy znajdą Panstwo w załączonym poniżej podsumowaniu I etapu konsultacji. Szczegółowy opis konsultacji również na stronie internetowej ZDM. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Prace projektowe i kolejny etap konsultacji społecznych

Szczegółowe zestawienie wszystkich uwag mieszkańców, uwzględniające podział na odcinki i grupy zadeklarowane podczas spaceru badawczego oraz zestawienie uwag z wiadomości email i pism zostanie przekazane projektantom odpowiedzialnym za przygotowanie wariantowej koncepcji budowy ul. Umultowskiej. Posłużą one jako podstawa do rozpoczęcia prac nad dokumentacją koncepcyjną. Gotowa koncepcja, zawierająca już propozycje konkretnych rozwiązań poddana zostanie kolejnemu etapowi konsultacji społecznych. Uczestnicy spacerów badawczych wyrazili również chęć ponownego udziału w podobnych spotkaniach w październiku br., po rozpoczęciu działalności przez ZSP nr 9, co może w znaczący sposób wpłynąć na warunki ruchu drogowego w rejonie ul. Umultowskiej.

Wszelkie informacje dotyczące budowy ul. Umultowskiej i konsultacji społecznych, w tym zapowiedzi spotkań z mieszkańcami, będą publikowane na naszej stronie oraz na stronie internetowej ZDM. Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału również w kolejnym etapie konsultacji!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej