Konsultacje społeczne dotyczące projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Koszalińskiej i ulicy Literackiej w Poznaniu

Projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej i Literackiej to przedmiot rozpoczętych przez Zarząd Dróg Miejskich 26 listopada 2018 r.konsultacji społecznych. Przewiduje on wprowadzenie ronda oraz wymianę oznakowania pionowego i poziomego.

Poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie prędkości i uporządkowanie ruchu pojazdów to najważniejsze cele, które ma spełnić nowa organizacja ruchu u zbiegu ul. Koszalińskiej i Literackiej.

Obecnie  jest to trójwlotowe skrzyżowanie typu "T" z pierwszeństwem przejazdu dla jadących ul. Koszalińską. Zgodnie z nowym projektem stałej organizacji ruchu zostanie ono zastąpione rondem. W związku z tym wymienione zostaną również znaki pionowe i poziome.

Na wlotach mają pojawić się wyspy rozdzielające pasy ruchu dla wjeżdżających i zjeżdżających z ronda. Wyspa od strony ul. Literackiej będzie jednocześnie pełnić rolę azylu dla pieszych. Opiniowana dokumentacja zakłada utrzymanie przejść dla pieszych w istniejących miejscach. Geometria skrzyżowania nie ulegnie zmianie. W jego centralnej części umieszczone zostanie rondo o średnicy 3 metrów, wykonane z prefabrykatów. Zewnętrzna średnica ronda wynosić będzie 22 metry. Szczegóły projektowanych zmian zostały zaprezentowane w załączonym materiale graficznym.

Projekt został zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Zainteresowane osoby mogą przesyłać  uwagi, pytania i propozycje zmian pocztą elektroniczną, wysyłając email na adres rondo_literacka@zdm.poznan.pl lub dostarczając je na piśmie do siedziby Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 26 listopada do 10 grudnia 2018.

 Zapraszamy do zapoznania się z projektem i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej