Konsultacje społeczne dotyczące wielowariantowej koncepcji budowy połączenia rowerowego Rynek Łazarski - ulica Miedziana

1 grudnia 2017 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wielowariantowej koncepcji budowy połączenia rowerowego ma ul. Dmowskiego na odcinku Rynek Łazarski - ul. Miedziana.

Usprawnienie ruchu rowerowego w południowej części Poznania, bezpieczny przejazd przez II ramę komunikacyjną miasta oraz szybkie połączenie rowerowe z centrum dla mieszkańców Łazarza i Górczyna. To najważniejsze cele koncepcji poprawy infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Dmowskiego na odcinku od Rynku Łazarskiego do ul. Miedzianej.  Jej dwa warianty są przedmiotem konsultacji społecznych, które rozpoczną się 1 grudnia 2017 roku.

Połączenie będące przedmiotem konsultacji to trasa główna (R4 zachód), uwzględniona w Programie Rowerowym. W związku z istniejącymi warunkami terenowymi oraz miejscami, w których należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo podróżujących, koncepcja podzielona została na 2 odcinki:

-       odcinek 1 od Rynku Łazarskiego do ul. Hetmańskiej (w dwóch wariantach - głównym i alternatywanym),

-       odcinek 2 od ul. Hetmańskiej  do ul. Miedzianej.

Odcinek 1 w wariancie głównym obejmuje budowę wydzielonej drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul. Dmowskiego. Co ważne, jego realizacja zwiększy liczbę dostępnych miejsc postojowych. Na odcinku Rynek Łazarski - ul. Hetmańska przewiduje się zmianę sposobu parkowania oraz przeniesienie wyznaczonych miejsc parkingowych  na jezdnię. Pozwoli to uzyskać 51 miejsc dla samochodów, czyli o 12 więcej niż obecnie.

W wariancie alternatywnym ruch rowerowy zostanie skierowany na uspokojoną jezdnię na odcinku od ul. Klaudyny Potockiej do Rynku Łazarskiego. Należy przy tym podkreślić, że uspokojenie ruchu w tym rejonie jest wyłącznie poglądową propozycją, która wymaga koordynacji z projektem zmiany organizacji ruchu na terenie Łazarza, stanowiącego odrębne zadanie.

Na odcinku 2 (ul. Hetmańska - ul. Miedziana) zaproponowano budowę wydzielonej drogi rowerowej w całości zlokalizowanej po zachodniej stronie ul. Dmowskiego.

Koncepcja ma na celu stworzenie głównej, dwukierunkowej drogi dla rowerów o szerokości od 2m do 3m w całości wykonanej z nawierzchni bitumicznej, która umożliwi szybki przejazd na projektowanym odcinku. Separacja ruchu rowerowego od ruchu samochodowego i pieszego oraz przebudowa skrzyżowań i realizacja przejazdów rowerowych zapewni podróżującym większe bezpieczeństwo i swobodę.

Szczegółowy opis obu wariantów koncepcji wraz z materiałami graficznymi został opublikowany na stronie internetowej ZDM w zakładce Projekty drogowe 1 grudnia 2017 roku. Zainteresowane osoby mogą przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian pocztą elektroniczną na adres dmowskiego@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu w terminie do 15 grudnia 2017 roku.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej