Konsultacje społeczne dotyczące wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowań: ul. Stróżyńskiego z ul. Marka z Aviano oraz ul. Marka z Aviano z ul. Morasko i ul. Mateckiego - zapowiedź konsultacji

Przebudowa skrzyżowań, w tym wydzielenie lewo- i prawoskrętów, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych to zmiany, które zaproponowano w rejonie skrzyżowań ulicy Marka z Aviano z ulicą Stróżyńskiego oraz ulicami Morasko i Mateckiego.

Wielowariantowa koncepcja przebudowy tych skrzyżowań jest przedmiotem konsultacji społecznych, które rozpoczną się 10 stycznia 2018 roku. Potrwają one do 24 stycznia, a w międzyczasie, 15 stycznia 2018 r o godz. 17.00 zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami w szczególności osiedli Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowa i Moraska- Radojewa. Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 15, os. Jana III Sobieskiego 105.

Wszystkie dokumenty dotyczące poszczególnych wariantów dostępne są na stronie Zarząu Dróg Miejskich w zakładce Projekty Drogowe.

W dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych uruchomiony zostanie adres poczty elektronicznej mateckiego@zdm.poznan.pl, pod który każdy zainteresowany będzie mógł przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian do zaprezentowanej koncepcji. Swoimi spostrzeżeniami będzie można podzielić się również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub dostarczając je bezpośrednio do siedziby Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedmiotowych konsultacjach i wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej