Raport z konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zmian w organizacji ruchu na ul. Brzask i ul. Sierakowskiej

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, zmiana sposobu parkowania oraz wymiana oznakowania pionowego i poziomego to kluczowe elementy organizacji ruchu proponowanej dla ulic: Brzask i Sierakowskiej. Konsultacje społeczne koncepcji zmian trwały od 20 czerwca do 4 lipca br.

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, poparte stanowiskiem rady osiedla Grunwald Północ, Zarząd Dróg Miejskich opracował koncepcję wprowadzenia na ul. Sierakowskiej ruchu jednokierunkowego od ul. Brzask w kierunku ul. Marcelińskiej, połączonego ze zmianą sposobu parkowania. Zgodnie z nią samochody miałyby parkować obydwoma kołami na jezdni, uwalniający tym samym chodniki. Oczekiwanie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego wyraziła również część mieszkańców ul. Brzask, dlatego zdecydowano o poszerzeniu zakresu inwestycji o tę ulicę i poddaniu dokumentacji konsultacjom społecznym.

Opiniowanie obejmowało konsultacje internetowe oraz spotkanie z mieszkańcami. Od 20 czerwca do 4 lipca zainteresowane osoby mogły przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian do zaprezentowanej koncepcji na adres poczty elektronicznej brzask@zdm.poznan.pl. Możliwe było również dostarczenie spostrzeżeń w formie pisemnej pocztą lub osobiście do siedziby ZDM. Łącznie zebranych zostało 221 wiadomości, co świadczy o dużym zainteresowaniu mieszkańców konsultowanym tematem. Spotkanie z mieszkańcami, w którym uczestniczyło 45 osób, odbyło się 20 czerwca o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych przy ul. Szamotulskiej 33.

Szarsze podsumowanie konsultacji znajdą Państwo poniżej w załączniku, a wszystkie uwagi zebrane w ramach konsultacji społecznych, wraz z odpowiedziami merytorycznego wydziału ZDM zostały zebrane w załączonej tabeli. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami oraz odwiedzenia strony internetowej ZDM.

Po przeanalizowaniu przesłanych uwag ZDM wraz z Miejskim Inżynierem Ruchu zdecydowali o uwzględnieniu w projekcie organizacji ruchu zmian, wśród których można wyróżnić następujące:

1. Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ul. Sierakowskiej - zmiana organizacji ruchu planowana jest do końca 2018 roku.

2. Na ul. Brzask zostanie uporządkowane parkowanie, wprowadzony zostanie zakaz parkowania poza wyznaczonymi miejscami postojowymi.

3. Skrzyżowanie ul. Brzask i Sierakowskiej będzie skrzyżowaniem równorzędnym.

4. Działanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Brzask i ul. Grochowskiej zostanie zoptymalizowane.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej