Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej

Od 17do 31 października 2018 r. trwały konsultacje społeczne Wydziału Urbanistyki i Architektury dotyczące projektu pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej, którego rekonstrukcja ma powstać na skwerze Stanisława Bręczewskiego (ul. Sokoła) w Poznaniu.

Celem przeprowadzanych konsultacji było uzyskanie opinii o formie pomnika, aranżacji jego otoczenia i jego lokalizacji na Skwerze Bręczewskiego w Poznaniu.

Mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 17 października 2018 r. oraz składać  uwagi i propozycje do projektu pomnika w formie elektronicznej na adres:pomniki@um.poznan.pl  do 31 października 2018 r.

Poniżej zostala zamieszczona prezentacja dotycząca debaty publicznej, która miała miejsce w dniu 17 października br. oraz raport z konsultacji społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się się z ww. raportem i dziękujemy za wzięcie udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej