Raport z konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu na Os. Św. Łazarz

UWAGA! Wydłużony termin publikacji raportu podsumowującego.

Uprzejmie informujemy, że zostaje wydłużony termin publikcji raportu podsumowującego przeprowadzonych konsultacji społecznych poświęconychwielowariantowej koncepcji organizacji ruchu na Os. Św. Łazarz w Poznaniu do dnia  30 marca 2018 r. (Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 uchwały nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania).

Uzasadnienie:

Duża liczba uwag, opinii, postulatów przesłanych przez uczestników konsultacji społecznych podlega analizie i wymaga odpowiedzi Projektanta i merytorycznego wydziału Zarządu Dróg Miejskich.

Po ostatecznej analizie i akceptacji proponowanych zmian raport zostanie opublikowany.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej