Raport z konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowań: ul. Stróżyńskiego z ul. Marka z Aviano oraz ul. Marka z Aviano z ul. Morasko i ul. Mateckiego

Przebudowa skrzyżowań, w tym wydzielenie lewo- i prawoskrętów, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych to zakres wielowariantowej koncepcji prac projektowanych w rejonie ulic Stróżyńskiego, Marka z Aviano, Mateckiego i Morasko. Była ona przedmiotem konsultacji społecznych zakończonych 24 stycznia 2018 roku.

Opiniowana dokumentacja obejmowała dwa warianty przebudowy skrzyżowań ul. Marka z Aviano z ul. Stróżyńskiego oraz ul. Mateckiego i Morasko. W pierwszym obydwa z nich pozostaną skrzyżowaniami skanalizowanymi, w drugim natomiast przewidziano budowę ronda u zbiegu ulic Morasko, Mateckiego i Marka z Aviano. Uzupełnieniem koncepcji jest budowa ciągów pieszo-rowerowych, poprawiających jakość połączenia rowerowego pomiędzy ul. Morasko, a dworcem autobusowym i pętlą tramwajową os. Jana III Sobieskiego.

Konsultacje społeczne opisanej wyżej koncepcji trwały od 10 do 24 stycznia 2018 roku. W tym czasie na adres mateckiego@zdm.poznan.pl wpłynęło 38 wiadomości email, zawierających łącznie 66 propozycji zmian. 15 stycznia w Szkole Podstawowej nr 15 na os. Jana III Sobieskiego odbyło się spotkanie z mieszkańcami, w którym uczestniczyło ponad 100 osób.

Po przeanalizowaniu wszystkich uwag przesłanych pocztą elektroniczną, w formie pism i zgłoszonych podczas spotkania z mieszkańcami, zdecydowano o uwzględnieniu przy dalszych pracach projektowych następujących postulatów.

1. Rezygnacja z wyznaczenia drogi rowerowej prowadzącej przez os. Marysieńki od ul. Marka z Aviano do ul. Stróżyńskiego.

2. Zaprojektowanie drogi rowerowej po północnej stronie ul. Marka z Aviano.

3. Poddanie analizom możliwości poszerzenia zakresu inwestycji o budowę chodnika na ul. Mateckiego.

4. Rezygnacja z wyznaczania przejść dla pieszych w strefie zamieszkania w rejonie ul. Wiedeńskiej.

5. Instalacja lustra drogowego przy wyjeździe z ul. Wiedeńskiej w ul. Marka z Aviano.

Wszystkie propozycje zmian wraz z odpowiedziami zostały zamieszczone w załączonym raporcie.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej